Norske bbhugme vokser kraftig på salg av gravideputer i utlandet

Gravide kvinners plager skaper vekst for bbhugme. Salget av gravideputer øker bra, særlig i Storbritannia og via egen nettside.

MOTVIRKER RYGG- OG BEKKENPLAGER: Bbhugme lanserte sin gravidepute i Norge i 2014. Året etter satset selskapet i utlandet. Siden har omsetningen økt kraftig år for år. Foto: Bbhugme
Handel

– Én av fem førstegangsfødende i Norge kjøper nå vår gravidepute, sier daglig leder Kristin Stormanger i bbhugme.

Ann Kristin S. Homdrum, Hilde Sjo Tavares og Elisabeth Aas-Jakobsen er gründerne bak bbhugme. De er kiropraktorer og eksperter på graviditetsrelaterte plager, og startet i sin tid Bekken og Barn, en kiropraktorklinikk som spesialiserer seg på gravide, kvinner og barn.

I 2014 lanserte bbhugme en egenutviklet gravidepute i Norge.

– Det finnes en del internasjonale konkurrenter, men de tilbyr løsninger som er mindre funksjonelle og med lavere kvalitet. Vi så derfor et potensial, også i utlandet, og startet vår internasjonale lansering i 2015, sier Stormanger.

VENTER 30 PROSENT VEKST I 2020: – Én av fem førstegangsfødende i Norge kjøper nå vår gravidepute, sier daglig leder Kristin Stormanger i bbhugme. Foto: Yvonne Wilhelmsen

Gjennombrudd i Storbritannia

I tillegg til kjeder som Babyshop og Barnas Hus selges bbhugmes produkter via ulike nettbutikker og selskapets egen nettbutikk. Også i Sverige og Danmark går salget både via nettbutikker og fysiske butikker.

– Da vi lanserte våre produkter i Storbritannia gikk salget primært via nett, men i mars i år fikk vi et gjennombrudd da vi kom inn i John Lewis-kjeden. De har 41 varehus i Storbritannia og et solid onlineunivers. I tillegg er produktene lansert på Amazon i Storbritannia, forteller bbhugme-sjefen.

I 2018 lanserte bbhugme også en ammepute, og tidligere i år et gravidebelte.

I fjor økte omsetningen med 27,5 prosent. I tillegg ble 2019 det første året med positivt driftsresultat.

– Det meste av veksten i fjor stammet fra Storbritannia og fra egen nettside, forteller Stormanger, som venter videre vekst i år.

– Så langt har vi veldig positiv utvikling og ligger godt foran budsjettet på 30 prosent vekst. Vi forventer positivt driftsresultat også i år.

bbhugme

(Mill. kr)20192018
Driftsinntekter18,514.5
Driftsresultat0,2−3,1
Resultat før skatt−0,5−3,6
Årsresultat−0,5−3,6

Hentet 4 mill.

Norge står for cirka 10 prosent av omsetningen. Utlandet vil være viktig også fremover.

– I Storbritannia fødes det 660.000 barn hvert år, mot 60.000 i Norge, påpeker Stormanger.

Men selskapets hovedprodukt, gravideputen, er ikke billig. Prisen er 1.600 kroner.

– Ja, den er dyr i forhold til konkurrerende produkter. Vi henvender oss til et kvalitetsbevisst og kjøpesterkt publikum.

For halvannet år siden startet bbhugme en emisjonsprosess for å sikre fremtidig vekst. Målet var å hente 7 millioner kroner, men emisjonen ble stoppet på cirka 4 millioner.

– Vi endret forretningsmodell. Flytting av produksjon fra Kina til Europa og den raske veksten via egen nettbutikk gjorde at vi ikke lenger hadde det samme kapitalbehovet, sier Stormanger.

I dag eier de tre gründerne med familier nærmere 60 prosent av aksjene i selskapet. Resten er fordelt på en rekke aksjonærer.

Bbhugme
Kristin Stormanger
gründere
graviditet
Nyheter
Handel