Streik i varehandelen ble avverget åtte timer på overtid

Det blir ingen streik for drøyt 5.000 arbeidstakere i varehandelen. Åtte timer på overtid kom Handel og Kontor og Virke til enighet.

Publisert 12. sep. 2020 kl. 09.15
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 341 ord
FERDIGE: Meklingen i varehandelen har kommet til enighet.  Foto: Iván Kverme

Det opplyser partene lørdag morgen.

Partene er blant enige om å fjerne tolvtimersregelen. De som jobber mindre enn tolv timer i uka, har tidligere ikke hatt krav på tillegg for kvelds-, natt- og helgearbeid.

– Å bli kvitt tolvtimersregelen har vært et viktig likestillingskrav for oss i mange år. Uten tolvtimersregelen vil det nå bli langt mer attraktivt å tilby deltidsansatte økt stillingsprosent. Dette er et krav om heltid, og dessuten er det et likestillingskrav, sier forbundsleder Christopher Beckham i Handel og Kontor i en uttalelse.

Uenighet om forskuttering av sykelønn

Handel og Kontor hadde som mål å få full lønn under sykdom, men det ble det ikke oppnådd enighet om.

– Forskuttering av sykelønn er viktig, og med avtalen frontfaget klarte å forhandle fram, så blir det ikke mulig å forskjellsbehandle ansatte på arbeidsplassen. Det skal ikke være sånn at lederne har gode sykelønnsbetingelser mens de ansatte ikke har, sier Beckham.

Virke opplyser at det var viktig for organisasjonen å «følge det samme likebehandlingsprinsippet for forskuttering av sykepenger som ligger i frontfaget».

– En annen løsning ville virket konkurransevridende og var derfor aldri aktuell for Virke, opplyser hovedorganisasjonen til handels- og tjenestenæringen.

Bærekraft med i avtalen

Samtidig er det første gang at partene i arbeidslivet har forhandlet miljø og klima inn i tariffavtalene.

– Denne avtalen bygger kompetanse i virksomhetene og stimulerer til bærekraftig omstilling i handels- og tjenestenæringen. Målet er å sikre norske arbeidsplasser og konkurransekraft i fremtiden, og dette er et godt steg i den retningen, sier Virke-sjef Ivar Horneland Kristensen i en uttalelse.

Det innebærer blant annet at tillitsvalgte og arbeidsgivere lokalt skal vurdere og drøfte bedriftens påvirkning på klima, miljø og samfunn. I tillegg skal partene lokalt finne tiltak som er tilpasset den enkelte bedrift.

Brudd i august

Ved midnatt natt til lørdag utløp fristen for meklingen mellom arbeidstakernes organisasjon Handel og Kontor og arbeidsgiverne i Virke. Organiserte i arbeidstakerorganisasjonen Parat omfattes også av meklingen.

Forhandlingene om ny Landsoverenskomst gikk til mekling etter at det ble brudd i forhandlingene mellom Virke og Handel og Kontor 28. august.

Riksmekler Mats W. Ruland opplyste fredag kveld at det var reell fare for streik.