Clas Ohlson blir klimanøytrale

KUTTER UTSLIPP: Clas Ohlson. Foto: Magnus Rørvik Skjølberg
Handel

Clas Ohlson lanserer nye bærekraftmål, og tar til sikte på å være klimanøytrale i hele kjeden innen 2045 – alt fra produksjon til transport. Handelskjeden setter samtidig opp et delmål om  minske utslippene tilsvarende deres omsetning med 50 prosent frem til 2030. 

– Uansett om vi henvender oss til medarbeidere, kunder, investorer eller lovgivere, finnes det tydelige forventninger om at vi som selskap skal være en positiv pådriver i samfunnet. Vi har tatt mange steg de siste årene, men legger nå inn et nytt gir for å bidra til gjennomføringen av Paris-avtalen, sier Tina Englyst, sjefjurist og bærekraftsjef i Clas Ohlson.

I tillegg vil den svenske kjeden fortsette med sitt arbeid som barnerettsambassadør. 

clas ohlson
klima
Nyheter
Miljø
Handel
Børs