Gyldendal må betale 17 prosent av markedsverdien i bot etter prissamarbeid

Gyldendal er priset til snaut 1,2 milliarder kroner på Oslo Børs. Nå risikerer forlaget å måtte betale 17 prosent av markedsverdien i bot etter prissamarbeid.

STRAFFES HARDT: Konsernsjef John Tørres Thuv i Gyldendal kan bli ilagt en gigantisk bot, tilsvarende 17 prosent av markedsverdien på børs. Foto: Gyldendal
Handel

Torsdag morgen sendte Konkurransetilsynet ut en pressemelding hvor det fremgår at forlagene Gyldendal, Cappelen Damm, Forlagshuset Vigmostad & Bjørke, Aschehoug og Bokbasen må betale 502 millioner kroner i overtredelsesgebyr.

Tilsynet mener aktørene har samarbeidet ulovlig om å dele konkurransesensitiv informasjon om blant annet fremtidige bokpriser og utgivelsestidspunkt.

Hardest rammet er børsnoterte Gyldendal  , som ilegges et gebyr på 202,4 millioner kroner. Torsdag klokken 10.10 ble aksjen omsatt for 505 kroner, noe som priser egenkapitalen til snaut 1,2 milliarder kroner.

Bestrider saken

Det betyr at forlaget potensielt må betale 17 prosent av markedsverdien i bot. Men hvordan skal den finansieres? 

Ved utgangen av første halvår hadde Gyldendal en kontantbeholdning på 59 millioner kroner, og ved årsskiftet var rammen på kassakreditten 310 millioner.

Finansavisen prøvde torsdag morgen å få kontakt med konsernsjef John Tørres Thuv, men han henviser til kommunikasjonssjef Camilla Bruseland. I en melding skriver hun:

«Vår kommentar til dette er at det er nettopp et varsel og ikke et vedtak. Det medfører ikke riktighet at vi må betale 17 prosent av markedsverdien. Vi bestrider saken og vil nå gå i dialog med Konkurransetilsynet».

Avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet ser svært alvorlig på samarbeidet, noe størrelsen på de varslede gebyrene understreker.

– Vår foreløpige vurdering er at forlagenes utveksling av informasjon er egnet til å begrense konkurransen ved å gjøre det mulig å koordinere bokpriser, utvalget av bøker og tidspunkt for utgivelse til skade for forbrukerne, sier han.

gyldendal
GYL
Nyheter
Handel
Børs