Nye tap for Spar Kjøp

Eide Knudsen-familiens Spar Kjøp-kjede har tapt 288 millioner kroner før skatt de siste fem årene. 

HOVEDKVARTERET: Spar Kjøp holder hus sammen med Spar Shipping på Kokstad i Bergen. Foto: Bjørn Segrov
Handel

Gründeren Helge Eide Knudsen i Bergen startet i det små med postordresalg og bygde opp Spar Kjøp-kjeden før han gikk inn i shipping og eiendom. Men handelsvirksomheten har de siste årene gått med tildels store tap og trekker ned totalen i konsernet West Coast Invest, som i dag eies av sønnene Tom og Iwan Eide Knudsen.

I fjor økte omsetningen marginalt, men underskuddet ble større enn i 2018. Spar Kjøp tapte 76,6 millioner kroner før skatt i 2019. 

Styret, der Iwan Eide Knudsen er leder, fastslår at tiltakene som er iverksatt for å bedre lønnsomheten så langt har ikke virket som ønsket, selv om det har vært vekst i omsetningen siden høsten i fjor. I årsberetningen varsles det nye grep og endringer for å redusere varekostnadene og øke driftsinntektene.

STYRELEDER: Iwan Eide Knudsen. Foto: Privat

24 butikker

Kjeden har merket coronapandemien, men bortsett fra i mars har salget ligget høyere enn på samme tid i fjor. 

Spar Kjøp driver detaljhandel med klær, sko, hjemtekstiler, interiørartikler, kosmetikk, leker og kjøkkenutstyr. Salgskanalene er utsalg i hele Norge og en nettbutikk som drives fra Bergen.

Det vesentlige av salget skjer fra 24 butikker. Disse leies av eiendomsdelen av gruppen, som i 2019 mottok 117,3 millioner kroner i husleie fra Spar Kjøp.

Det betyr at husleiekostnaden tilsvarer 15,6 prosent av omsetningen i butikkene. I fjor begrenset postordreandelen av driftsinntektene seg til 51,4 millioner kroner.

Nedskrev 20 mill.

Ved årsskiftet satt Spar Kjøp med et varelager på 396 millioner kroner etter nedskrivninger for ukurans på 20 millioner kroner.

Kjeden beskjeftiger 583 ansatte, derav 465 kvinner.

Pr. 31. desember hadde Spar Kjøp en bokført egenkapital på 401 millioner kroner etter inntektsføring av et konsernbidrag på 48,7 millioner kroner.

Den bokførte egenkapitalen i West Coast Invest-konsernet var nær 4,3 milliarder kroner, tilsvarende en egenkapitalandel på 57,5 prosent. Omløpsmidlene beløp seg til drøye 1,4 milliarder kroner. Av dette var 920 millioner kroner plassert i aksjer og i banken.

Foruten Spar Kjøp eier West Coast Invest tørrlastrederiet Spar Shipping og en eiendomsportefølje på 270.000 kvadratmeter.

SPAR KJØP

(Mill.kr)20192018
Driftsinntekter808,9801,3
Driftsresultat−67,6−61,8
Resultat før skatt−76,6−67,9
Årsresultat−59,8−53
spar kjøp
helge eide knudsen
iwan eide knudsen
spar shipping
west coast invest
Nyheter
Næringsliv
Handel