Kunst-Ulving fikk minus og skatte-kjeft

Kunsthandler Einar Tore Ulving har gått fra titalls millioner i inntekter til bare 900.000 i fjor, 631.000 i underskudd og i tillegg revisor-kjeft for bruk av skattetrekksmidler.

DÅRLIG ÅR: Margrethe Ulving og Einar Tore Ulving hadde kun provisjonssalg i fjor. Dermed stupte omsetning og resultat. Nå satser de på en samling Munch-arbeider. Foto: Harald Strømnæs
Handel

– Vi hadde nesten ingen egne kunstsalg i fjor. De 900.000 vi hadde i inntekter var bare provisjonssalg, sier den kjente kunsthandleren Einar Tore Ulving fra Tønsberg.

Ulving Kunsthandel gjorde opp 2019-regnskapet med 631.000 kroner i underskudd, 68.000 kroner på bankkonto og kjeft fra revisor for å ha forsynt seg av skattetrekksmidler i driften.

Gjeldshopp

Samtidig hadde en økning på 500.000 kroner i kortsiktig gjeld, som utgjorde 3 millioner ved årsskiftet. Samlet gjeld utgjorde 6 millioner. Det andre som økte var kundefordringene som hoppet til 1,5 millioner.

Ulving har måttet bruke eiendommer i sitt andre selskap, Øvre Langgate 20, som sikkerhet for gjelden.

Ulving Kunsthandel

(Mill. kr)20192018
Driftsinntekter0,92,5
Driftsresultat−0,50,0
Resultat før skatt−0,6−0,2
Årsresultat−0,6−0,2

Eneste aktiva i selskapet utover de høye kundefordringene er varebeholdningen på 5,8 millioner kroner. Det gir en egenkapital på 1,5 millioner i den grad fordringer og varer reflekterer virkelig verdi.

Selv står ikke Einar Tore Ulving som eier av Ulving Kunsthandel. Den rollen har kone og barn.

Bra sommersalg

Dessverre har heller ikke 2020 vært noe knallår så langt. For selv om Ulving holdt butikken åpen under nedstengningen av Norge, var det knapt noen kunder som besøkte Ulving Kunsthandel gjennom våren.

Sommeren var bedre ifølge Ulving.

– Det gikk tregt i vår, men har tatt seg bra opp i sommer, og vi har solgt for 2 millioner kroner, hvorav en del egne kunstverk, sier Ulving.

Revisors kritikk av håndteringen av skattetrekksmidlene forklarer Ulving slik:

– Den eneste ansatte her er datteren min i 50 prosents stilling. Det skulle ha stått 11.000 kroner på skattetrekkskontoen, men det sto bare 10.000, sier han.

Munch-salg

Tidligere hadde Ulving mye salg av egne kunstverk, deriblant salg til utlandet. Dette har det vært mindre av. Men nå satser han på salg av Munch både fra eget eie og provisjonssalg.

– Vi har samlet 15 veldig fine grafiske arbeider av Munch samt en rekke andre. Det er «Møte i verdensrommet», et tresnitt i tre farger, litografiet «Selvportrett og raderingen» og «Kvinne i tre stadier».

– Vi har også andre som «Kvinne på stranden» og «Syk pike». Prisene er mellom 200.000 og 1,5 millioner. I tillegg har vi eldre kunst som Thomas Fearnley, Mathias Stoltenberg og Jan Ekenes.

Ulvings eiendomsselskap, Øvre Langgate 20, hadde i fjor 19 leietagere, 2,1 millioner kroner i leieinntekter, overskudd på 481.000 og en egenkapital på 2,5 millioner.

einar tore ulving
ulving kunsthandel
Nyheter
Handel