Ny og tøffere Æra

I fjor solgte Airport Retail Group moteklær og vin og brennevin for over milliarden på nordiske flyplasser. I år blir det en kraftig omsetningssmell.

Gardermoen, tomme/stengte butikker. Foto: NTB
Handel

Jotunfjell Partners-eide Airport Retail Group driver mote- og taxfree-butikker ved flyplasser i Norden. I tillegg kommer Outlet One på Vestby og drift av motebutikker på Steen & Strøm i Oslo (kjøpt i 2010).

Med en betydelig satsing på handel ved flyplasser sier det seg selv at inneværende år blir tøft for selskapet.

– En vesentlig andel av virksomhetene er basert på flyplasser i Norden. Omsetningsfallet i år er betydelig, uten at jeg ønsker å tallfeste dette, sier Bjørn Leiknes, finansdirektør i Airport Retail Group og partner i Jotunfjell Partners.

I tillegg til salg av vin og brennevin på flyplassene Haugesund og Sandefjord Torp i Norge og to flyplasser i Sverige, driver Airport Retail Group motebutikkene Æra på norske flyplasser, samt motebutikker på flyplasser utenfor Norge.

I årsberetningen skriver styret at virksomheten er rammet som følge av at «flytrafikken og sentrumstrafikken for en periode vil være sterkt redusert». Faste kostnader og bortfall av margin «vil medføre økonomisk tap i datterselskapene».

Svak vekst i fjor

Det ferske regnskapet for 2019 viser at omsetningen i Airport Retail Group-konsernet endte på 1.036 millioner kroner. Det er en vekst på 28 millioner kroner - eller 2,8 prosent - fra året før.

– Vi hadde ingen større endringer i butikkporteføljen i fjor, og hadde en relativt flat utvikling, sier Leiknes.

Driftsresultatet økte med 18,8 prosent, mens bunnlinjen havnet på nøyaktig samme nivå som i 2018; 10,8 millioner kroner.

Airport Retail Groups eier, Jotunfjell Partners, favner blant annet også Gullfunn-kjeden, Enklere Liv-kjeden (Jotunfjell Partners kjøpte opp boet i selskapet høsten 2018, før kjeden igjen begjærte oppbud i mars i år, red.anm.), Elite Foto og Rygge Flyplass.

Airport Retail Group

(Mill. kr)20192018
Driftsinntekter1.0361.008,3
EBITDA4742
Driftsresultat20,917,6
Resultat før skatt1615,3
Årsresultat10,810,8
  • Favner motebutikker (blant annet Æra-butikkene i Norge) og taxfree-salg av vin og brennevin på en rekke flyplasser i Norden.
  • Har også Outlet One på Vestby og motebutikker på Steen & Strøm i Oslo.
  • Eies 100 prosent av Jotunfjell Partners.
gardermoen
flyplasser
Æra
mote
taxfree
Bjørn Leiknes
jotunfjell partners
Airport Retail Group
Nyheter
Handel