Britisk kjempe taper penger for første gang

Coronapandemien går hardt ut over Marks & Spencers regnskap. Selskapet mener likevel at det klarte seg langt bedre enn ventet.

IKKE SÅ ILLE SOM FRYKTET: Marks & Spencer mener resultatene fra halvårsperioden frem til 26. september var mer robuste enn det selskapet først hadde regnet med. Foto: Bloomberg
Handel

Den britiske handelsgiganten Marks & Spencer tapte 87,6 millioner pund før skatt i selskapets avvikende regnskapsmessige halvår frem til 26. september, en periode sterkt preget av coronapandemien. I samme periode i fjor gikk M&S med et overskudd på 158,8 millioner pund før skatt.

Ifølge BBC er dette det aller første underskuddet i M&S' 94-årige historie som børsnotert selskap.

Inntektene i halvåret var på 4,09 milliarder pund, mot 4,86 milliarder i samme periode i fjor. Nedgangen her tilsvarer nær 16 prosent.

Salget falt med etterspørselen etter klær og produkter til hjemmet, som ble rammet av coronarelaterte restriksjoner og nedstengninger. Nettsalget av samme varer gikk imidlertid opp 34 prosent i perioden.

Bedre enn fryktet

Tross den kraftige tilbakegangen sier Marks & Spencer-sjef Steve Rowe i en kommentar til tallene at de er langt mer robuste enn hva selskapet først anså som mulig.

M&S hadde estimert at coronakrisen ville svekke inntektene med 22,8 prosent.

Selskapet ser imidlertid stadig betydelig usikkerhet. Ikke bare skyldes dette coronapandemien, men også Brexit-prosessen, der en overgangsperiode løper ut 31. desember i år og det fortsatt gjenstår at britene og EU kommer frem til en avtale om forholdet mellom Storbritannia og unionen. M&S venter at særlig matsalget vil kunne bli påvirket av utfallet her.

Matvirksomheten hadde en salgsvekst på 2,7 prosent på sammenlignbar basis i halvårsperioden som nå er tilbakelagt, kraftig bremset av covid-19 og lockdown.