Polaris Media økte inntektene – og resultatet

Oppkjøpene gir resultater for mediekonsernet, som også lykkes med å kutte kostnader.

LESES AV FLERE: Polaris Media og konsernsjef Per Axel Koch opplever økte brukertall under corona. Foto: NTB Scanpix
Handel

SE DIREKTE: Webcast fra resultatpresentasjonen

Polaris Media  kan melde om økte inntekter, men økningen i driftsresultatet er enda bedre når kvartalstallene stilles opp mot tilsvarende periode i fjor. 

– Det gjøres en imponerende jobb i alle mediehusene i konsernet med god og relevant journalistikk i en krevende tid. Det er gledelig å se at denne innsatsen har gitt en sterk vekst i antall sidevisninger og antall brukere sammenlignet med i fjor, og vi har også hatt en god vekst i antall digitale abonnenter i 2020, uttaler konsernsjef Per Axel Koch i børsmeldingen.

Om trykkeriene og handelssatsningen sier han:

– Trykkerivirksomheten har iverksatt flere effektiviseringstiltak i 2020, og dette bidrar til et godt resultat også i år. I tillegg lykkes vi fortsatt godt med satsningen på Helthjem Netthandel innenfor distribusjonsområdet i Norge. Vi opplever en betydelig vekst innen netthandelsprodukter etter utbruddet av covid-19.

Flere nettbrukere

I andre kvartal meldte Polaris Media om økning i antall brukere og sidevisninger på de nettbaserte mediene, men også om et coronapreget fall i annonseinntekter i papirmediene. Til tross for en bedring gjennom kvartalet, var det også fall i trykkeriinntektene. 

Flere av disse trekkene har fortsatt utover høsten. Eksempelvis opplever Polaris Media at de digitale abonnentene har økt fra 184.000 til 222.000 siden september i fjor, og at brukerne av nettmediene på mobil økt fra 681.000 til 900.000 pr. dag i løpet av det seneste året.

Overskuddet i tredje kvartal i fjor ble preget av ekstraordinære utbytter fra Finn.no på 81 millioner kroner.

Polaris Media

(Mill. kr)3. kv./203. kv./19
Driftsinntekter855834
Driftsresultat12479
Resultat før skatt6199
Resultat etter skatt5396