Har mer enn doblet møbelomsetningen i Norge via oppkjøp

Input Interior Norway taper penger, men nå har kontorinnredningsaktøren kjøpt seg mer enn dobbelt så stor i Norge.

INNREDET SKOLER, KONTORER OG SYKEHJEM: I løpet av 2019/20 har Input Interior Norway blant annet levert innredning til Uranienborg skole i Oslo (bildet), Ateas nye hovedkontor på Hasle, Domus Juridica for Universitetet i Oslo og det nye sykehjemmet Solfjellshøgda helsehus i Oslo. Foto: Input Interior Norway
Handel

I 2018 ble EFG Hov+Dokka en del av det svenske Input Interior-konsernet og skiftet navn til Input Interior Norway.

I våres kjøpte Input Interior en annen stor, norsk kontorinnredningsaktør, Rom for Flere, som i 2019 omsatte for 432 millioner kroner. Det betyr at Input Interior mer enn dobler sin omsetning her til lands.

– Med et driftsresultat i fjor på nær 27 millioner kroner i 2019 er Rom for Flere et relativt lønnsomt selskap. Hva var prisen på selskapet?

– Kjøper og selger er enige om ikke å kommentere prisen, men vi har kjøpt opp Rom for Flere for å vokse, både i volum og kompetanse, sier Marcus Westdahl, adm. direktør i Input Interior Norway.

– Gjennom Rom for Flere får vi dessuten tilgang til ytterligere en velutviklet logistikk- og leveransevirksomhet for å imøtekomme kundenes krav på rask og effektiv service. Rom for Flere er en veletablert aktør med erfaring fra komplekse prosjekter, og kan bidra med erfaring og kompetanse, fortsetter han.

Input Interior Norway*

(Mill. kr)2019/202018/19
Driftsinntekter358,4414,3
Driftsresultat−4,4−7,8
Resultat før skatt−4,3−7,8
Årsresultat−3,4−6,3

*Avvikende regnskapsår, 01.05-30.04. 2018/19 favner 16 måneder

  • Leverer innredning til kontor og næringsbygg, hotell og restaurant, skole og utdanning samt helse og omsorg.
  • Het EFG Hov+Dokka inntil selskapet i 2018 ble innlemmet i det svenske Input Interior-konsernet.
  • Input Interior-konsernet er privateid, etablert av Sune Lundqvist i 1987.
  • Konsernet omsetter for rundt 3 milliarder svenske kroner på årsbasis.
  • Tidligere i år kjøpte Input Interior den norske kontorinnredningsaktøren Rom for Flere, som i 2019 omsatte for 432 millioner kroner.

– Vokser i Norge

Input Interior Norway leverer innredning til kontor og næringsbygg, hotell og restaurant, skole og utdanning samt helse og omsorg. Selskapet har blant annet levert innredning til Ateas nye hovedkontor på Hasle, Domus Juridica for Universitetet i Oslo, Uranienborg skole i Oslo, nytt kontor for Cognizant på Lysaker og det nye sykehjemmet Solfjellshøgda helsehus i Oslo.

I regnskapsåret som ble avsluttet 30. april i år endte omsetningen i Input Interior Norway på 358 millioner kroner. Det er en svikt på 13,5 prosent fra året før, noe Westdahl forklarer med at regnskapsåret 2018/19 bestod av 16 måneder, som følge av at EFG Hov+Dokka ble innlemmet i Input Interior i 2018.

– Når man ser på sammenlignbare perioder, vokser Input interior i Norge, sier Westdahl.

Resultatet før skatt viste minus 4,3 millioner kroner i 2019/20, mot minus 7,8 millioner året før.

– Selskapet er i en fase hvor vi har investert i både tjenester og organisasjon, samtidig som vi jobber for å balansere vår kostnadsbase, sier Westdahl.

– Samlet sett omsetter Input Interior Norway og Rom for Flere for nærmere 800 millioner kroner på årsbasis. Er dere størst i Norge etter oppkjøpet?

– Det vet vi ikke, men det jeg kan svare på er at vårt fokus er på kvalitet. Historisk sett har det bidratt til kvantitet, noe som igjen har ført til en markedsledende posisjon i markedene vi har etablert oss.

UTVIKLINGEN I CORONAÅRET: – Vår ambisjon er å levere bedre enn markedet, sier Marcus Westdahl, adm. direktør i Input Interior Norway. Foto: Input Interior Norway

Preget av corona

Input Interior er et privateid konsern som ble etablert av Sune Lundqvist i 1987. Norden er hovedmarkedet, men selskapet har kunder over hele verden. Konsernet omsetter for rundt 3 milliarder svenske kroner på årsbasis.

Ifølge årsberetningen vil covid-19 påvirke Input Interior Norway negativt gjennom hele regnskapsåret, med redusert ordreinngang, lengre leveringstid og økt usikkerhet blant kundene om fremtidige økonomiske forhold. Konkurransen forventes å forbli hard, med press på marginene som et resultat.

– Det er for tidlig å si i hvor stor grad covid-19 vil påvirke oss i år, men innredningsbransjen er helt klart påvirket. Samtidig ser vi positive effekter av sammenslåingen med Rom for Flere, og ser dermed positivt på utviklingen fremover. Vår ambisjon er å levere bedre enn markedet, sier Westdahl.