Konkurransetilsynet tar grep: – Schibsted må selge Nettbil

Konkurransetilsynet har besluttet å gripe inn mot foretakssammenslutningen mellom Schibsted og Nettbil. 

Anders Espelund, gründer, Nettbil Foto: Eivind Yggeseth
Handel

Konkurransetilsynet mener oppkjøpet svekker konkurransen i markedet for nettbasert formidling av bruktbiler og gir forbrukerne et dårligere tilbud.

Schibsted og Nettbil er konkurrenter i bruktbilmarkedet og kjemper om å tilby en digital markedsplass til privatpersoner. 

Schibsted eier allerede Finn.no og tilbyr annonsetjenester. Nettbil tilbyr en nettbasert auksjonsløsning for bruktbiler som selges fra privatpersoner til bilforhandlere. 

Partene har i dag mottatt Konkurransetilsynets vedtak, der Schibsted blir pålagt å selge Nettbil.

Konkurransedirektør Lars Sørgard understreker at digitale plattformer for blant annet kjøp og salg blir stadig viktigere for norske forbrukere, og at sunn konkurranse mellom selskapene er viktig for å sikre utvikling av nye tjenester og lavest mulig priser for forbrukerne.

– Det er Konkurransetilsynets oppfatning at oppkjøpet fjerner det økende konkurransepresset Nettbil utøver på Finn, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.

Fokus på konkurranse

Det norske markedet for salg av bruktbiler på nett har få aktører med Finn.no som den klart største aktøren. 

Nettbil er en nyere aktør i markedet og har hatt en sterk vekst de siste årene. Gjennom oppkjøpet av Nettbil vil markedet for salg av bruktbil på nett bli ytterligere konsentrert.

– Redusert konkurranse i markedet vil kunne føre til et dårligere tilbud til forbrukerne, for eksempel gjennom høyere priser, redusert kvalitet eller svekket innovasjon, sier Nese.

Konkurransetilsynets vedtak innebærer at Schibsted må selge sine aksjer i Nettbil til en uavhengig og egnet kjøper. Kjøperen av aksjene skal godkjennes av Konkurransetilsynet.

Tilsynets vedtak kan klages inn til Konkurranseklagenemda innen seks uker. Det opplyser Schibsted at de kommer til å gjøre.

– Vi er skuffet over vedtaket og mener at det er feil. Nå skal vi bruke litt tid på å sette oss inn i det. Det er klagerett på dette, og vi kommer til å klage på dette vedtaket til Konkurranseklagenemnda, sier kommunikasjonsdirektør Atle Lessum i Schibsted til E24.