Var lei av å diskutere med kundene – innførte fem års garanti på alt

– Forbrukerkjøpsloven er ganske vag, sier Wilfa-sjef Morten Hoff, som finner flere grunner til å glede seg i coronaåret. 

FEM ÅRS GARANTI PÅ ALT: Wilfa-sjef Morten Hoff mener det skaper forvirring at flere produkter på det norske markedet i dag har to års garantitid. Foto: Stian Sønsteng/Elektronikkbransjen
Handel

Tidligere i høst ble det kjent at Wilfa, leverandører av småelektriske artikler, innførte fem års garanti på alle sine produkter.

Selskapet mener det skaper forvirring at flere produkter på det norske markedet i dag har to års garantitid når reklamasjonsfristen for samme vare er opptil fem år. 

– Åpen for tolkning

Wilfa-sjef Morten Hoff støtter seg på en undersøkelse fra Forbrukerrådet i fjor, der halvparten av de spurte sa seg usikre på hva de har krav på når ting slutter å fungere.

– På reklamasjonsfrister er loven ganske vag og åpen for tolkning. Du har alltid to år, men for produkter som er ment å vare mye lengre enn to år gjelder fem år. De fleste av konkurrentene våre mener to år er riktig reklamasjonsfrist, noe mange forbrukere mener er feil, sier han og opplyser om at selskapet har vært i mange diskusjoner med sine kunder om temaet.

– Om ikke daglig, så ringte kundene våre iallfall ukentlig med spørsmål av typen «skal ikke et vaffeljern vare lenger enn to år?» Mens vi før svarte «jo, men» på disse spørsmålene, er det nå vårt standpunkt at vi bør holde oss for gode til å krangle med kundene om dette. Derfor har vi gjennomført flere endringer på produktene våre, så vi kan tilby fem års garanti, fortsetter Hoff.

– Vi kaster for mye

– Hvordan har bransjen respondert?

– Bransjeorganisasjonen i Norge (Elektronikkbransjen, der Hoff selv sitter i styret, red. anm) var positiv til fem års garanti, mens de i i andre land var bekymret for hvor mye garantikostnadene ville øke, og prøvde å få oss vekk fra det. Norge er i en særstilling med fem og to års reklamasjon, og det er ikke så lett for utlendingene å følge etter, svarer Wilfa-sjefen.

Vi er absolutt blant dem som ikke taper på corona
Morten Hoff, Wilfa

Fem års garanti er å finne i det norske markedet i dag, men bare på én og én produktgruppe – som kaffemaskiner. Så langt er det ingen av Wilfas norske konkurrenter som har fulgt opp med fem års garanti på hele produktporteføljen. 

Som hovedregel har de fortsatt med to års garanti.

– Vi mener dette også har et miljøperspektiv. Hvis kvaliteten på produktene heves, vil dette være et bidrag til et mer bærekraftig forbruk. Det er en kjensgjerning at vi kaster for mye, og det har vår bransje et naturlig ansvar for å gjøre noe med, sier Hoff.

Wilfa søker nå å styrke sin miljøprofil, og har som en av få leverandører i bransjen gått over til emballasje av resirkulert papp/papir – samtidig som isopor og plast i forpakningene reduseres. 

– Denne prosessen har så vidt startet. Endringene hittil har kostet oss over to millioner kroner, men vi mener dette er riktige investeringer å gjøre, fortsetter Wilfa-sjefen.

Reklamasjon og garanti

  • Du har alltid to års klagefrist (reklamasjonstid) når du kjøper noe av en profesjonell selger. For varer som ved vanlig bruk er ment å vare mye lenger, kan du klage i fem år (forbrukerkjøpsloven).
  • Du har to års klagefrist når du kjøper noe fra en privatperson (kjøpsloven).
  • Er feilen selgerens ansvar, skal du tilbys reparasjon eller ny vare innen rimelig tid.
  • Klarer ikke selgeren å reparere eller å gi deg en ny vare, kan du få et prisavslag eller pengene tilbake.
  • Har du fått såkalt nødvendige utgifter grunnet feilen, kan du også be om erstatning.
  • Har du en garanti, kan det hende du kan klage selv om reklamasjonsfristen er ute. En garanti lar deg ofte klage på flere typer feil, så sjekk vilkårene i garantien.
Kilde: Forbrukerrådet

Boom for egne merker

Han tegner bildet av en butikk som går bra om dagen, selv om selskapet i fjor mistet agenturet på Dyson-produkter.

– 220 millioner kroner i omsetning forsvant, og det gjorde oss bekymret. Nå ser det ut som at fjorårets EBITDA (driftsresultat før av- og nedskrivninger) på 30 millioner kroner likevel passeres i år, sier Hoff.

Konsernet omsatte for 423 millioner i fjor, og venter å komme inn på rundt 400 millioner kroner i år. Altså er nesten hele Dyson-omsetningen hentet inn igjen.

Vi bør holde oss for gode til å krangle med kundene om reklamasjon.
Morten Hoff, Wilfa

– Coronaeffekten er positiv for dere?

 – Ja, vi er absolutt blant dem som ikke taper på corona. Bransjen har estimert 20 prosents vekst i år, mens vi i Norge opplever nesten 90 prosent vekst i salget av våre egne merker. Dette henger nok også sammen med at vi har styrket den norske ledelsen, og i tillegg får vi god respons fra kundene på vårt miljø- og garantifokus, svarer Hoff. 

Åpner snart i Tyskland

Wilfa-eieren kan vise til en kraftig omsetningsvekst de siste årene, fra 263 millioner i 2017 til altså 423 millioner kroner i fjor. Samtidig har konsernet med tilstedeværelse i Sverige, Danmark og Finland ved siden av Norge, sett resultatet før skatt gått fra minus 19 til pluss 18 millioner kroner.

– Dette vil jeg først og fremst forklare med en kjempeinnsats fra alle ansatte, og vår evne til å bygge egne, sterke merker, sier Hoff.

– Planen er å vokse videre, og vi er nå i gang med å åpne i Tyskland, fortsetter han.

Wilfa

Mill. kr2020 (prognose) 2019
Driftsinntekter400423
EBITDA3030
Resultat før skatt* -18

* Intet estimat for 2020

wilfa
morten hoff
reklamasjon
garanti
forbrukerkjøpsloven
kjøpsloven
forbrukerrådet
coronakrisen
Miljø
elektronikk
dyson
tyskland
Nyheter
Personlig økonomi
Handel