Sprek børsfersking er ny Holberg-favoritt

Aksjen faller kraftig onsdag, men er likevel opp over 45 prosent siden 16. desember.

LEVERTE VARENE I FJOR: Holberg Norge-forvalter Robert Lie Olsen. Foto: Eivind Yggeseth
Handel

ELIMP

Etter et godt 2019 leverte forvalterne i Holberg Norge solid meravkastning også i 2020.

I desember klarte Robert Lie Olsen og Jørgen Müller en avkastning på 6,3 prosent, mot 4,9 prosent oppgang for fondsindeksen på Oslo Børs.

2020-avkastningen endte dermed på 14,6 prosent, det dobbelte av referansens 7,3 prosent.

Over tre år er snittavkastningen 14,7 prosent årlig, mot 7,8 prosent for referansen. Over fem år ligger fondet foran med 17,7 vs. 10,3 prosent gjennomsnittlig, årlig avkastning.

De største bidragsyterne til avkastningen i fjor var Kid, Europris, Kitron, Multiconsult og SpareBank 1 Midt-Norge, mens TGS og Subsea 7 har tynget klart mest.

Elektroimportøren inn

Ifølge desember-rapporten tok Holberg Norge-forvalterne inn Elektroimportøren som nytt selskap i porteføljen i løpet av måneden. 

Selskapet debuterte på Euronext Growth 16. desember. I skrivende stund står aksjen i 70,19 kroner, noe som tilsvarer over 45 prosent oppgang fra introduksjonskursen på 48,25 kroner

Det er dog verdt å merke seg at aksjen faller 8,3 prosent i dagens handel. Aksjonærlister viser at Sundt AS har solgt seg litt ned.

Elektroimportøren tilfredsstiller de fleste kriterier den Bergen-baserte forvalteren legger til grunn for sine investeringer. Disse er:

  • Høy kapitalavkastning
  • Overbevisende vekstutsikter
  • Ledelsestillit
  • Bærekraft
  • Eierfokus
  • Regnværsbeskyttelse
  • Grådig billig

– Kapitallett modell

Lie Olsen og Müller fokuserer først og fremst på avkastningen og vekstutsiktene.

«10 millioner kroner i gjennomsnittlig investering for en ny butikk gjør forretningsmodellen kapitallett, og de underliggende marginene er gode. Normalt er investeringen tilbakebetalt i løpet av 2-3 år. Det norske markedet for elektromateriell er på over 30 milliarder, hvorav det adresserbare markedet for Elektroimportøren er rundt 15 milliarder kroner», skriver de. 

Elektroimportøren har 23 butikker i dag, men har ifølge forvalterne kartlagt et foreløpig potensial for det dobbelte i Norge, samtidig som etablering i Sverige vurderes.

Forvalterne legger videre vekt på at dagens ledelse er medeiere i selskapet, og har lang erfaring fra varehandelen gjennom selskaper som Elkjøp, Nille og Europris. Dagens ledelse har forestått utrullingen av konseptet siden 2014.

– Begrenset med gjeld

Holberg mener Elektroimportøren også leverer på bærekraft, og viser blant annet til «spesifikke kvalitetskrav til leverandører og produkter».

For dem som er opptatt av «regnværsbeskyttelse», minner Lie Olsen og Müller om at selskapet har begrenset med gjeld utenom leieforpliktelser relatert til butikklokaler. Forvalterne trekker også frem at «kontantstrømmen vanligvis er god, og investeringsbehovet utenom nye butikker begrenset». 

Og hva så med prisingen?

«Selskapet er i en vekstfase og prises noe høyere enn for eksempel Kid og Europris, men fortsatt fornuftig gitt vekstutsiktene», konkluderer duoen.

holberg
aksjefond
ELIMP
børsnoteringer
robert lie olsen
sundt
Nyheter
Handel
Børs