Oppussingsboom ga supervekst for Byggmakker

Folk bygget terrasser, boder og hytter og pusset opp som aldri før i 2020. Kesko Norge - som favner Byggmakker og Onninen - vokste med 20,4 prosent.

BYGGER SEG STØRRE: Byggmakkers egeneide byggevarehus har økt omsetningen kraftig under pandemien. Dette nye byggevarehuset i Bodø åpnet onsdag denne uken. Foto: Stian Solbakken
Handel

Kesko Norge, som eier byggevarekjeden Byggmakker og elektrogrossisten Onninen, omsatte for 7,8 milliarder kroner i 2020. Det er en vekst på rundt 1,3 milliarder kroner - eller 20,4 prosent - fra året før.

– I starten av pandemien var alt veldig usikkert. Innenfor byggevarer var privatmarkedet sterkt gjennom hele pandemien, men totalt sett merket vi en nedgang i andre kvartal, sier adm. direktør for Kesko i Norge, Hilde Kristoffersen.

Det toppet seg i desember. Det var nesten for godt til å være sant
Hilde Kristoffersen

– Ut over sommeren og høsten tok forbrukersalget seg opp noe voldsomt. Folk bygget terrasser, boder og hytter som aldri før. I fjerde kvartal var Byggmakkers vekst dessuten rekordhøy. For Onninens del fikk vi et godt tredje kvartal, og fjerde kvartal ble enda bedre. Det toppet seg i desember. Det var nesten for godt til å være sant, fortsetter hun.

I tillegg til boder, hytter og terrassebord hørte garasjer, griller og grillutstyr med blant Byggmakkers salgsvinnere i 2020.

Kesko Norge deler ikke omsetning pr. konsept/kjede, men ifølge Kristoffersen omsetter Onninen for cirka 2,5 milliarder kroner på årsbasis. Det betyr at Byggmakker endte fjoråret med en omsetning på rundt 5,3 milliarder på egeneide byggevarehus. Ved utgangen av 2020 hadde Byggmakker 56 egne byggevarehus. Tar man med øvrige byggevarehus endte omsetningen på 9,5 milliarder kroner i fjor.

INNLEMMET FRA 1. SEPTEMBER: – I tillegg til å gi volumvekst, bidrar Carlsen Fritzøe med meget lønnsom drift, sier Hilde Kristoffersen, adm. direktør i Kesko i Norge. Foto: Martine Lier

Oppkjøp ga lønnsom vekst

I juli 2020 kjøpte Byggmakker opp Carlsen Fritzøe Handel med 25 byggevarehus. Carlsen Fritzøe omsatte i 2019 for rundt 2 milliarder kroner. Denne delen ble innlemmet i Kesko Norge fra 1. september i fjor, og bidro til veksten.

– Oppkjøpet av Carlsen Fritzøe styrker vår posisjon i det norske markedet. I tillegg til å gi volumvekst, bidrar Carlsen Fritzøe med meget lønnsom drift, sier Kristoffersen.

Kesko Norge endte fjoråret med et driftsresultat på 316,6 millioner kroner, mot 102 millioner kroner i 2019.

Ifølge Kristoffersen akter Kesko Norge å fortsette med «å jobbe med å skape vekst både organisk og gjennom oppkjøp i Norge». Onsdag denne uken åpnet et nytt Byggmakker-varehus i Bodø, som ifølge Kristoffersen er «Norges mest bærekraftige byggevarehus». Elementer som grønt sedumstak, betongkonstruksjon, egen miljøstasjon og elbil-ladere koster ekstra, og gjør investeringen minst dobbelt så stor som den kunne ha vært. Byggmakker-medlem Gunvald Johansen har investert til sammen 85 millioner kroner i det nye bygget på 3.000 kvadratmeter.

Kesko Norge

(Mill. kr)20202019
Driftsinntekter7.8006.500
Driftsresultat316,6102
  • Favner Byggmakker-kjeden (egeneide varehus) og elektrogrossisten Onninen.
  • Oppkjøpte Carlsen Fritzøe (25 byggevarehus) ble innlemmet med virkning fra 1. september 2020.
  • Totalomsetningen (inklusiv ikke egeneide byggevarehus) endte på 9,5 milliarder kroner i fjor.
  • Eies av det børsnoterte finske konsernet Kesko.

Omsetningssvikt i det finske konsernet

Finske Kesko er et børsnotert selskap med virksomhet innen byggevarebransjen og dagligvarebransjen, i tillegg til å drive med import og salg av biler i Finland. Selskapet opererer i Finland, Norge, Sverige, Baltikum og Russland. Norge er det nest største markedet etter Finland.

Enkelte deler av Keskos virksomhet ble uheldig rammet av coronasituasjonen. Dette skyldes i all hovedsak full nedstengning i noen baltiske land, samt nedgang i bilsalg og storhusholdning i Finland. Konsernomsetningen sank med 0,5 prosent til 10,67 milliarder euro i 2020. Driftsresultatet i konsernet viste imidlertid 600,2 millioner euro i 2020; en økning på over 150 millioner euro fra året før. Under halvparten av resultatveksten tilskrives den positive effekten av covid-19-pandemien.