Høyesterett forkaster anke fra forlagskjempene

Høyesterett er samstemte om at de fire norske forlagene samarbeidet for begrense konkurransen. 

AVVISENDE: Cappelen Damm og Gyldendal fikk ankene sine avvist av Høyesterett.  Foto: Eivind Yggeseth
Handel

Høyesterett har enstemmig kommet frem til at de fire norske forlagene Gyldendal, Cappelen Damm, Aschehoug og Schibsted Forlag samarbeidet og hadde som mål å begrense konkurransen. Retten mener derfor er det ikke er nødvendig å undersøke om samarbeidet faktisk hadde konkurransebegrensende virkninger. 

Det kommer frem i en pressemelding fra domstolen tirsdag. 

«Også samarbeid som kan fjerne usikkerhet om hvordan en konkurrent vil opptre i markedet og derfor påvirke konkurransen som sådan, anses for å ha et konkurransebegrensende formål», skriver Høyesterett i dommen. 

Ankene fra Gyldendal og Cappelen Damm blir dermed forkastet.

Gebyret består

I en kommentar på dommen sier Konkurransetilsynet at de er godt fornøyde med avgjørelsen fra Høyesterett.

FORNØYD: Karin Stakkestad Laastad, juridisk direktør i Konkurransetilsynet. Foto: Konkurransetilsynet

– Den bekrefter at en kollektiv boikott slik man stod overfor i denne saken er en formålsovertredelse, slik tilsynet la til grunn i sitt vedtak. Dommen understreker at denne type samarbeid utgjør en alvorlig overtredelse av konkurranseloven, sier juridisk direktør Karin Stakkestad Laastad i Konkurransetilsynet. 

Gyldendal hadde i tillegg anket gebyrutmålingen, men også her forkastet Høyesterett anken fra forlaget. Gyldendal ble av Borgarting lagmannsrett idømt et gebyr 6,3 millioner kroner og dette opprettholdes etter Høyesteretts dom.

Bakgrunn

  • Konkurransetilsynet mener å ha bevis for at Aschehoug, Gyldendal, Cappelen Damm og Schibsted forlag sto bak en kollektiv boikott av distributøren Interpress i 2014.
  • Denne typen samarbeid er ulovlig etter konkurranselovens § 10, som omfatter konkurransebegrensende avtaler mellom foretak.
  • Tilsynet fattet vedtak om å ilegge de fire forlagene overtredelsesgebyr på til sammen 32 millioner kroner, i mars 2017.
  • Aschehoug ble ilagt et gebyr på 9,66 millioner kroner, Cappelen Damm 9,1 millioner, Gyldendal 7,88 millioner og Vigmostad & Bjørke (eier av tidligere Schibsted Forlag) 4,56 millioner kroner.
  • Alle forlagene, unntatt Vigmostad & Bjørke/Schibsted, krever vedtaket omgjort og har saksøkt Konkurransetilsynet. Forlagene bestrider å ha deltatt i et samarbeid om valg av distributør.