Sterk topplinjevekst for Komplett

Komplett leverer sterk topplinjevekst på 17 prosent i andre kvartal. 

LA FREM TALL: Konsernsjef Lars Olav Olaussen i Komplett. Foto: Iván Kverme
Handel

 

Komplett rapporterer en topplinjevekst på 17 prosent i andre kvartal. Veksten er drevet av god fremgang på alle forretningsområdene, forklarer konsernsjef Lars Olav Olaussen.

Komplett omsatte for 2,4 milliarder mot 2,1 milliarder i andre kvartal 2020. Selskapet endte med et driftsresultat (EBIT) på 94 millioner, en oppgang fra 83 millioner i andre kvartal 2020.

Veksten kommer til tross for det selskapet selv rapporterer som historisk sterke sammenligningstall fra i fjor da B2C-segmentet ble positivt påvirket av coronapandemien.

Komplett

(Mill. kr)2. kv./212. kv./20
Driftsinntekter24092061
Driftsresultat9483
Resultat før skatt7859
Resultat etter skatt6447

Posisjonen som kostnadsledende i det nordiske forbrukerelektronikk-markedet ble styrket i andre kvartal, mener selskapet. Konsernsjefen forklarer at netthandel som primær salgskanal og et høyautomatisert sentrallager i Sandefjord gir topplinjeveksten en betydelig operasjonell gearing, og at dette bidro til å reduserte kostnadsandelen med 1,4 prosent til 9,9 prosent. 

Komplett ble i juni notert på Oslo Børs' hovedliste og selskapet har nylig annonsert kjøp av 65 prosent av aksjene i selskapet Ironstone, som er en leverandør av sky-baserte IT løsninger og tjenester.

Siden børsnotering er Komplett ned 1,26.

Milliardvekst i første halvår

Komplett fortsatte å vokse i topplinjen og økte driftsinntektene med 1 milliard kroner i første halvår 2021.  Styrkingen i bruttomarginen for B2b og B2C segmentene og kostnadsforbedringer førte til en dobling i driftsresultatet før engangskostnader knyttet til børsnoteringen, fremkommer det i rapporten.

Netthandelen vokste kraftig som følge av coronarestriksjonene i mars 2020. Konsernsjef Lars Olav Olaussen sier selskapet har sterk tro på at dette er en varig endring i forbrukeradferd.

Komplett

  • Netthandelskonsern med 14 nettbutikker
  • Nettbutikker som komplett.no, komplett.se, blush.no og itera.no
  • Børsnotert 21. juni 2021

Lanserte ny tjeneste

I andre kvartal lanserte Komplett en ny tjeneste for produktpleie innen B2C-segmentet med navn FLEX. Tjenesten gir kundene mulighet til å kjøpe en rekke produkter til et fast månedlig beløp med en garantert restverdi. Kunden kan returnere eller bytte inn produktet etter den avtalte perioden, mens Komplett sørger for å videreselge de brukte varene i annenhåndsmarkedet, fremkommer det av børsmeldingen i forbindelse med rapporteringen.

– I tillegg til å være et attraktivt tilbud til kundene representerer FLEX et solid bidrag til sirkulærøkonomien som styrker bærekraftsagendaen. Vi er sikre på at denne nye måten å handle produkter vil knytte kundene tettere til Komplett og gi grunnlag for økt kundelojalitet og fremtidige inntektsstrømmer, sier Lars Olav Olaussen i pressemeldingen.