Merkur-medtech varsler ny emisjon

MERKUR: Medtech-selskapet SoftOx Solutions ble notert på Merkur Market i juni i fjor. Selskapet utvikler antimikrobiell teknologi for utvikling av produkter som skal løse utfordringer med infeksjoner på hud. Foto: NTB Scanpix
Helse

SoftOx Solutions har lagt frem halvårsrapport, som viser et underskudd før skatt på drøyt 9 millioner kroner. Inntektene på 2,6 millioner var hovedsakelig tilskudd fra Norges forskningsråd og Skattefunn.

SoftOx Solutions

(Mill. kr)1. H./191. H./18
Sum inntekter2,60
Driftsresultat−9,2−9,4
Resultat før skatt−9,1−9,4

Rekrutteringen av pasienter til studien for sårrensingsproduktet Swis (SoftOx Wound Irrigation Solution) ble gjennomført i perioden. Data fra studien ventes offentliggjort i fjerde kvartal.

Selskapet venter imidlertid at EUs nye regler for godkjenning av medisinsk utstyr, som implementeres 24. mai 2020, vil kunne gi forsinkelser i prosessen med å skaffe CE-merking for Swis.

SoftOx opplyser også at selskapet planlegger en ny emisjon i fjerde kvartal.

Ved utgangen av juni var beholdningen av kontanter og lignende 2,9 millioner kroner. I august skaffet selskapet en kortsiktig kredittfasilitet på 4,3 millioner, med støtte fra de største aksjonærene, som skal vare til den kommende emisjonen.

I løpet av første halvår hentet SoftOx 17,9 millioner gjennom emisjoner.

softox solutions
merkur market
emisjon
startsidenpromo
Nyheter
Helse
Børs