Viktig Betalutin-avtale for Nordic Nanovector

VIKTIG MILEPÆL: Nordic Nanovector sikrer leveranser av nøkkelkomponent til Betalutin. Illustrasjon: Nordic Nanovector

Sikrer leveranse av nøkkelkomponent.

Nordic Nanovector har signert en langsiktig, global avtale med et datterselskap av ITM Isotopen Technologien München (ITM) om leveranser av Lutetium-177 for både klinisk og kommersiell bruk, går det frem av en børsmelding.

Lutetium-177 er en nøkkelkomponent i Betalutin.

ITM, som ifølge meldingen er verdensledende i utvikling produksjon av radiofarmasøytiske produkter for målrettet kreftbehandling, så vel som diagnostikk, har levert Lutetium-177 til Nordic Nanovector siden 2010.

– Denne avtalen er en milepæl i vår strategi for å få regulatorisk godkjennelse for Betalutin, sier driftsdirektør Marco Renoldi i en kommentar.

Les mer her.


Les også