– Vi er veldig nær et enormt stort gjennombrudd

Norske hjerneforskere har laget en felles standard i verden for å beskrive hjernens aktivitet. Nå kan de få storfisk på kroken.

PÅ PLASS I EEG-BIBELEN: – Vi har fått plass i denne læreboken, sier Øyvind Gulbrandsen, og drar frem murstenen Niedermeyer’s Electroencephalography, som er en bok på 1.239 sider. Gulbrandsen er sjef i Holberg EEG. Foto: Anders Horntvedt
Helse

BERGEN: – Hver eneste uke blir jeg kontaktet av fire–fem sykehus som ønsker å bruke programvaren vår. Vi er inne i en spennende fase, sier Øyvind Gulbrandsen (44), daglig leder i Holberg EEG.

Han er utdannet radiograf, og har det seneste halvannet året ledet selskapet som ble startet etter en idé fra lege Harald Aurlien (54).

Vi er veldig nær et enormt stort gjennombrudd. Den industrielle partneren ønsker å investere i selskapet vårt
Øyvind Gulbrandsen, daglig leder i Holberg EEG

Bedriften ligger ti minutters gange fra Haukeland universitetssykehus, gründernes daglige arbeidsplass. Den har bare åtte ansatte, men til gjengjeld har den et produkt ingen andre i verden har.

I 2013 fikk legene en oppfinnerpris for å ha funnet en ny metode å registrere resultater fra målinger av hjerneaktivitet.

– Vi har vært initiativtakerne til å standardisere terminologien som leger bruker til å beskrive EEG-undersøkelser, sier Gulbrandsen.

EEG er en vanlig sykehusundersøkelse, og er mest brukt til utredning og oppfølging av epilepsipasienter og pasienter med endret mental status.

Terminologien kalles Score, eller Standardized Computer-based Organized Reporting of EEG.

Brukes av 20 sykehus

Score er nå etablert som den globale standarden for beskrivelse av EEG-undersøkelser, og Holberg EEG er det eneste selskapet i verden som tilbyr en Score-basert programvare som leger kan bruke til å utarbeide standardiserte EEG-rapporter.

I dag har rundt 20 sykehus tatt i bruk programvaren Score EEG.

Ullevål sykehus, sykehuset i Molde, epilepsisykehuset Dianalund i Danmark, de fleste universitetssykehusene i Danmark samt flere i sykehus i USA og Storbritannia benytter nå Score EEG.

– Frem til standardiseringen ble EEG-rapportene beskrevet med fritekst, med ulike begreper og terminologier innenfor hvert sykehus og hvert land. Det betyr at det samme fenomenet beskrives på ulike måter. Da er det heller ikke mulig å sammenligne data og forske videre på dem, sier Gulbrandsen. 

På plass i EEG-bibelen

Score bygger på flere års standardiseringsarbeid blant leger fra hele verden. Arbeidet har vært gjennomført i samarbeid med den internasjonale epilepsiorganisasjonen, ILAE, og den internasjonale nevrofysiologiorganisasjonen, IFCN.

– Vi har også fått plass i denne læreboken, sier Gulbrandsen, og drar frem en murstenen Niedermeyer’s Electroencephalography, som er en bok på 1.239 sider.

– Vi er i ferd med å bli den etablerte standard i bransjen. Dette er selve bibelen av læreverk innenfor EEG.

Frem til nå har Holberg EEG jobbet med å integrere programvaren sin hos flere industrielle leverandører av EEG-utstyr. 

– Dette har vært et langt og omfattende arbeid, så derfor har vi endret strategi. Vi har nå tilnærmet oss en av de største industrielle partnerne innenfor EEG. På den måten ønsker vi å gjøre programmet tilgjengelig over hele verden gjennom deres salgskanaler, mener Gulbrandsen.

– Vi er veldig nær et enormt stort gjennombrudd. Den industrielle partneren ønsker å investere i selskapet vårt, og er åpen for et mulig oppkjøp på sikt, sier Gulbrandsen.

Han vil ikke si navnet på selskapet.

Skal være i mål før nyttår

På verdensbasis finnes det mange produsenter av EEG-utstyr til klinisk bruk. Nihon Khoden, Cadwell, Micromed, Natus, Compumedics og Kvikna er navnet på noen av dem.

Målet er at avtalen skal være ferdigforhandlet før utgangen av året.

– Når samarbeidet med den industrielle partneren kommer på plass, vil det åpne hele markedet for oss. Det vil gi oss en unik markedsadgang i et marked med 15.000 sykehus. 

– Hva hvis avtalen ikke går i boks?

– Da har vi andre muligheter, men vi er i prosess med dem vi helst ønsker å være i prosess med.

– DA HAR VI ANDRE MULIGHETER: Daglig leder Øyvind Gulbrandsen har en plan B, men han vil helst rulle ut den norske teknologien sammen med en internasjonal bransjeaktør. Foto: Anders Horntvedt

– Er det etisk problematisk at dere har koblet standardiseringsarbeidet til programvaren dere vil tjene penger på?

– Nei, uten Holberg EEG og innsatsen fra gründerne og investorene hadde det ikke vært noen Score-standard. Vi åpner for bedre pasientbehandling og internasjonalt samarbeid. Samtidig er det helt naturlig at investorene ønsker avkastning på investeringene, svarer Gulbrandsen.

Henter 8 millioner kroner

For å finansiere driften det kommende halvåret, og for å forberede seg på samarbeid med den industrielle partneren, henter selskapet i disse dager 8 millioner kroner i ny aksjekapital.

Det skjer til en verdsetting av selskapet på 41 millioner kroner, og Gulbrandsen forventer «en betydelig verdiøkning» etter kontraktsinngåelse med den industrielle partneren.

Til nå er det brukt 54 millioner på utvikling av selskapet, opplyser Gulbrandsen.

Fondet Norsk Innovasjonskapital IV, som forvaltes av Rune Rinnans Televenture, er ett av miljøene som har hatt tro på selskapet.

Andre investorer er Verdipapirfondet Holberg Norge og Bergen Kommunale Pensjonskasse.

– Hvilke investorer snakker dere med nå?

– Vi har vært flere runder blant norske tidligfaseinvestorer. Primært snakker vi med investorer som har vært med i tidligere investeringsrunder, svarer han.

Har varslet om gjennombrudd før

Varselet om nært forestående gjennombrudd har selskapet imidlertid kommet med før.

«I ferd med å gjøre internasjonalt gjennombrudd», skrev Finansavisen i august 2016.

«Hjerne­forskere fra Bergen klare til å erobre verden», meldte Bergens Tidende tre måneder senere.

Eiere i Holberg EEG

EiereEierandelVerdi *)
Norsk Innovasjonskapital63,3%25,9
Harald Aurlien8,7%3,5
Stiftelsen Universitetsforskning i Bergen4,5%1,8
Ståle Leitvoll Holding3,9%1,6
Verdipapirfondet Holberg Norge2,5%1,0
Jan Christian Brøgger (44)5,0%2,0
Goas AS/Kjell Per Andreassen, Ove Andreassen og Ørnulf Andreassen2,1%0,9
Oseng AS2,1%0,9
Andre8,0%3,3
Sum100,0%41,0

*) Forutsatt en verdi på 41 millioner kroner

Siden da har imidlertid selskapet vært langt unna å dekke de løpende utgiftene.

– Hva er annerledes nå?

– Det nye er at vi skal samarbeide med en ledende industriell aktør innenfor EEG. Denne aktøren har en enorm gjennomføringskraft til å få produktet ut i markedet globalt, og partneren ser at programvaren vår er et unikt verktøy, svarer Gulbrandsen.

– Hvordan ser bedriften ut om fem år?

– Da tjener vi gode penger. Vi er verdensledende innenfor markedet vårt uten at det betyr at vi er blitt flere enn 30 ansatte. Da skal vi også ha introdusert automatiserte verktøy for å analysere EEG basert på big data, maskinlæring og kunstig intelligens. Det er her det virkelig store potensialet for selskapet ligger.

– Hvilke mørke skyer ser dere i horisonten?

– Den største trusselen er at vi ikke benytter den betydelige first mover-fordelen vi har i dag, og at andre kommer med automatiske analyser før oss, men en avtale med den ledende industrielle partneren vil gi oss en fantastisk mulighet til å realisere potensialet vårt, svarer Gulbrandsen.

Holberg EEG

(Mill. kr)20182017
Driftsinntekter0,81,0
Driftsresultat−9,6−7,9
Resultat før skatt−10,7−8,2
Årsresultat−8,4−6,4
holberg norge
Nyheter
Helse