Helse spiser opp BNP-veksten

Helseutgiftene vil vokse raskere enn BNP i samtlige land, advarer OECD. Kopi-medisiner, færre sykehusinfeksjoner og avlastning av legene kan dempe kostnadene.

Tredje dyrest: Det norske helsevesenet er verdens tredje dyreste, ifølge OECD.  Foto: Iván Kverme
Helse

Helseutgiftene vil vokse raskere enn BNP i hvert fall til 2030, anslår OECD. Dette gjelder i nesten alle medlemsland i OECD.

De neste 15 årene vil den årlige veksten i helseutgiftene i gjennomsnitt være 2,7 prosent, mens OECD anslår BNP-veksten til 2030 til 2,1 prosent årlig.

Resultatet er at helseandelen av BNP stiger til litt over 10 prosent i 2030, viser rapporten «Health at a Glance».

Kan spare litt

En utgiftsvekst på 2,7 prosent årlig er en liten nedgang fra perioden etter 2000. OECD mener at realistisk gjennomførbare tiltak i beste fall kan senke utgiftsveksten ned mot 2,2 prosent årlig, som fortsatt vil være litt høyere enn BNP-veksten. 

I et alternativscenario uten kostnadskontroll kan årlige helsekostnader stige med over 3 prosent, advarer OECD.

Blant sparetiltakene OECD peker på er økt bruk av synonympreparater, altså «kopier» av de opprinnelige medikamentene. Synonympreparater står bare for halvparten av medisinsalget i dag. Samtidig har land som Tyskland, Storbritannia, New Zealand og Chile synonymandeler på 75 prosent, og viser at alle andre har mye å gå på, mener OECD.

Dyre infeksjoner

Et annet lavthengende tiltak er å overlate flere oppgaver fra leger til sykepleiere, hjelpepleiere og andre profesjoner.

I gjennomsnitt får 5 prosent av sykehusinnlagte pasienter infeksjoner under oppholdet. Å få ned andelen vil bety mye for kostnadene, mener OECD. I Norge er andelen sykehusinfeksjoner på over 5 prosent for Helse Midt-Norge, mens de øvrige regionene ligger rundt eller under 3 prosent.

Norske helseindikatorer

Forventet levealder 82,7 (80,7)

Dødsfall som kunne vært behandlet, pr. 100.000 innbyggere 145 (208)

Dødsfall pga kroniske sykdommer, prosent 5,3 (6,4)

Har svak helse, egen vurdering, prosent 7,2 (8,7)

Daglige røykere, prosent 12,0 (18,0)

Årlig alkoholkonsum, liter 6,0 (8,9)

Overvektige, prosent 46,0 (55,6)

Dødsfall pga luftforurensing, pr 100.000 innb. 18,7 (39,6)

Kilde: OECD. OECD-gjennomsnitt i parantesene.

USA på topp (som vanlig)

Som i alle foregående rapporter, havner USA på toppen av listen over dyre helsevesen. Allerede før den ventede veksten de kommende årene, utgjør helseutgifter nesten 17 prosent av BNP, dobbelt så mye som for gjennomsnittslandet i OECD.

Dette tilsvarer over 10.500 dollar pr. innbygger pr. år, der OECD-snittet er like under 4.000 dollar. Norge havner på tredje plass med 6.200 dollar, bak Sveits.