På papiret driver Ole Andreas Underland for profitt. Men stort sett har Incita tapt penger

– Målet er å lage et psykiatrisk sykehus jeg kunne tenke meg å være pasient på selv, sier helsegründer Ole Andreas Underland. Nå vil han eksportere Incita-modellen.

TILBYR LEGEMIDDELKUTT: – Vi er det eneste private helseforetaket som tilbyr medikamentfri behandling ved psykoselidelser, og pasienter får hjelp til å trappe ned eller slutte med legemidler, sier Ole Andreas Underland, konsernsjef i Incita. Foto: Anders Horntvedt

HURDAL, AKERSHUS: – Vi er det eneste private helseforetaket som tilbyr medikamentfri behandling ved psykoselidelser, og pasienter får hjelp til å trappe ned eller slutte med legemidler, sier Ole Andreas Underland (62), daglig leder i Incita-konsernet.

– Vi mennesker er ikke særlig glade i å bli tvunget til ting. Målet er å lage et psykiatrisk sykehus jeg kunne tenke meg å være pasient på selv, legger han til.

Hverken lynoleumsbelegget på gulvet eller andre deler av interiøret ved Hurdalsjøen Recoverysenter oser av nye ideer.

Du kan trygt si at vi har drevet nonprofit
Ole Andreas Underland, Incita

Videreutvikling av velferdsstaten gjennom innovasjon og nytenkning er imidlertid det som er helseforetakets visjon for fremtiden.

– Pasientene ønsker seg hit

– Vi har belter til tvangsbruk på huset her, og vi har godkjenning fra myndighetene til å bruke dem. Men det har vi aldri gjort. Stort sett har vi pasienter her som ønsker seg hit.

Behandlingsfilosofien i Incita-modellen er basert på såkalt recovery-metodikk.

Tanken er at behovet for psykofarmakologiske legemidler skal reduseres gjennom blant annet gjennom struktur, rutiner i hverdagen, fysisk aktivitet, arbeidstrening og meningsfylt fritid.

Underland er utdannet sykepleier, og har rundt 20 år bak seg i det offentlige helsevesenet før han ble helsegründer i 1997.

MISLIKER VENSTRESIDEBEGREP: – Det verste er å bli kalt profitør. Jeg har jobbet dag og natt siden november 2014, sier Ole Andreas Underland, konsernsjef i Incita. Foto: Anders Horntvedt

Da startet han den private helsebedriften Bolig og Omsorgs Instituttet, som ble solgt til Aleris i 2007. 

Aleris er i dag en del av Ambea-konsernet, der private equity-selskapet KKR er tungt inne.

Incita startet han sammen med tidligere kolleger i 2007, og da med base i det som i dag er Hurdalsjøen Recoverysenter. Bygningen sto ferdig for 55 år siden, og har hele tiden vært benyttet til varierte helseformål. 

3.750 kroner pr. døgn

Etter noen år med underskudd, vekslende tilbud og ulike pasientgrupper hevder Underland nå å ha funnet riktig modell.

– Vi har størst vekst på pasientbehandling innenfor spesialisthelsetjenesten. Sykehuset har 30 plasser, og majoriteten av pasientene ved sykehuset er søkt inn etter ordningen med fritt behandlingsvalg.

Selskapet retter seg helt og holdent inn som en privat tilbyder i det offentlige systemet. Det innebærer at selskapet får en fast sum pr. pasient pr. døgn de har inne.

For tiden er beløpet 3.750 kroner.

Incita har godkjenning fra den statlige helseetaten Helfo, og får direkte utbetalt den økonomiske støtten pasienten har rett til.

– Vi har tapt stort

Selv om selskapet på papiret er «for profit», har ikke det vært realiteten siden oppstarten.

Mellom 2013 og 2017 tapte Incita 35 millioner kroner. I 2018 hadde selskapet et overskudd for første gang siden 2012.

– Du kan trygt si at vi har drevet nonprofit. Vi har tapt stort og lært «the hard way», men økonomien blir gradvis bedre, sier han.

Incita Holding

(Mill. kr)2019 (prognose)2018
Driftsinntekter268233,5
Driftsresultat
5,3
Resultat før skatt2,52,3
Årsresultat
2,0

Eiere: Ole Andreas Underland (35,5 %), Finn H. Valstad Pettersen (35,5 %), Siri Henne Christiansen (20,9 %), andre (8,1 %).

I 2019 ligger omsetningen an til å bli på rundt 268 millioner, og resultatet er ventet å bli omtrent som i fjor.

– Bra drift er den viktigste grunnen til at vi tjener penger. 75 øre av hver krone i omsetning går til lønnsutgifter. Frem til nå har vi ikke vært best på systemer og inntjening, men nå er vi blitt bedre til å disponere innenfor rammene, sier Underland.

USA, Sveits og franchise

– Hvordan er egentlig livet som velferdsprofitør?

– Det verste er å bli kalt profitør. Jeg har jobbet dag og natt siden november 2014. Det er ikke for å suge penger ut av det offentlige helsetjenester, men fordi samfunnet og pasientene trenger et alternativ til det de får i dag.

– Døm meg gjerne, men sjekk først hva jeg tjener, sier Underland, som har 350 ansatte under seg.

I årsregnskapet for 2018 står han oppført med en årslønn på 390.000 kroner.

– Hvordan ser Incita ut om fem år?

– Da er vi et internasjonalt selskap. Vi har bygget opp et varemerke, og vi snakker langt utenfor Skandinavia, fortrinnsvis i land med etablerte tradisjoner for privat helse, som i USA og Sveits.

– Franchise er én mulig forretningsmodell. En annen er å ha med partnere som er like gode på bygg som vi er på drift. Vi har laget et fantastisk psykiatrisk sykehus som pasientene ønsker, men vi kan ikke være gode på alt.