SoftOx-emisjon i boks

Hentet 75 millioner kroner brutto.

EMISJON I BOKS: For adm. direktør Geir H. Almås i SoftOx Solutions. Foto: Iván Kverme

SoftOx Solutions varslet i går at selskapet vurderer en rettet emisjon på mellom 1.666.667 og 2.083.334 aksjer, tilsvarende 36-45 prosent av utestående aksjer.

Tegningskursen ble oppgitt til 24 kroner.

Torsdag kveld kunne SoftOx Solutions melde at emisjonen var i boks. 

3.125.000 aksjer utstedes til kurs 24 kroner, tilsvarende et bruttoproveny på rundt 75 millioner kroner. Emisjonen hentet støtte fra både nye og eksisterende aksjonærer.

Pengene vil brukes til å finansiere studier og kommersiell utvikling, samt generelle selskapsformål, inklusive en nedbetaling av tre millioner kroner i gjeld til eiere.

Les mer her.