Vaccibody får 13 millioner kroner i forskningsstøtte

Forskningsrådet har tildelt Vaccibody 13 millioner kroner i støtte. – Helt avgjørende for oss, sier teknologidirektør Mette Husbyn.

FORNØYDE: Fra venstre: Jardar W. Mellesdal, finansdirektør Hans Petter Tjeldflaat, visepresident Karoline W. Schjetne og teknologidirektør Mette Husbyn. Foto: Anders Pedersen-Bjergaard

Mandag morgen fikk bioteknologiselskapet Vaccibody tildelt 13 millioner kroner i støtte fra Forskningsrådet.

– Da Vaccibody startet opp var vi helt avhengige av offentlig støtte og det er fortsatt helt avgjørende for oss. Selv om vi har hentet penger fra investorer har de vært øremerket kliniske studier. Forskningsmidlene vi nå får skal brukes på prosessutvikling for vår persontilpassede kreftvaksine, sier teknologidirektør Mette Husbyn i Vaccibody.

Selskapet har utviklet en persontilpasset DNA-basert kreftvaksine, som stimulerer immunforsvarettil hver enkelt pasient til å reagere mot mutasjoner for å drepe kreften.

– Selv om vi er priset til nesten 5 milliarder kroner, har vi ikke nødvendigvis store ressurser til alle deler av den daglige driften. Vi holder til i små lokaler i Forskningsparken og deler laboratorium med et annet selskap, sier Husbyn.

I forrige uke var forskningsminister Iselin Nybø og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen på besøk hos Vaccibody, og kompetanseutveksling var et av de store diskusjonstemaene.

– Det er faktum at få bioteknologiselskaper som lykkes. Hele vår organisasjon kommer fra andre bioteknologi-miljøer. Hvis vi ikke skulle lykkes med vår persontilpassede kreftvaksine, er jeg sikker på at kompetansen som er bygget opp vil komme til nytte i et annet selskap, sier Husbyn.

Deler ut 1,25 mrd.

Forskningsrådet mottok totalt 352 søknader fra bedrifter i alle fylker. Bedriftene som har søkt driver i hovedsak innenfor industri og tjenester, hav, petroleum, miljøvennlig energi og CO2-håndtering, og mat og landbaserte bioressurser.

– Veien fra lab til marked er lang og svært risikofylt for denne typen entreprenører, bedrifter og prosjekter, og det kreves solid forskning og utvikling for å oppnå resultater og for å kunne justere kursen underveis. Forskningsrådet skal være med og avlaste risikoen i dette lange utviklingsløpet ved at vi støtter prosjekter med høyt verdiskapingspotensial i en kritisk fase sier adm. direktør John-Arne Røttingen i Forskningsrådet.

I FELTEN: Forskningsminister Iselin Nybø og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen besøkte Vaccibody i forrige uke. Foto: Anders Pedersen-Bjergaard

Vaccibody har greid å tiltrekke seg et kobbel av finanskjendiser, med Jan Haudemann-Andersen i spissen. Etter lovende forsknings­resultater i november har aksjen eksplodert i gråmarkedet og aksjekursen er opp 125 prosent de siste ti månedene.

– Vaccibody er et eksempel på et selskap som kan få stor betydning for behandling av kreft, og som har vært helt avhengig av offentlig støtte. Nå deler vi ut rundt 1,25 milliarder kroner til innovasjonsprosjekter i næringslivet. Når Norge fremover trenger flere bein å stå på, er det viktig at norske bedrifter forsker mer, sier forskningsminister Iselin Nybø.