Targovax’ kreftvaksine gjenopplives av kinesere

Targovax gikk i fjor på en gigantisk smell etter at markedet kan ha fått inntrykk av at kreftvaksinen TG var gravlagt. Kinesiske IOVaxis fant frem opsjons-hjertestarteren og sendte Tergovax-aksjen opp 11,6 prosent. 

MADE IN KINA: Etter komatilstander for kreftvaksinene TG01 og TG02 i fjor, kan Tergovax' adm. direktør Øystein Soug (i midten) glede seg sammen med kollega Erik Digman Wiklund, direktør for forretningsutvikling (t.v.), over at kinesiske IOVaxis' konsernsjef John Wang fant frem hjertestarteren.        Foto: Tergovax
Helse

– Mange har kanskje lest det som at TG-plattformene var lagt ned og avskrevet. Jeg har hele tiden sagt at vi prøver å gi TG et liv gjennom partnerskap. Nå har vi funnet en partner for å ta kreftvaksinen TG videre for Kina, sier adm. direktør Øystein Soug i Targovax til Finansavisen.

Onsdag kom nyheten om at kreftmedisinselskapet Targovax har inngått en eksklusiv opsjonsavtale med kinesiske IOVaxis Therapeutics. 

– Avtalen gjelder retten til å videreutvikle og lisensiere Targovax’ TG01- og TG02-vaksiner i Kina, Hong Kong, Macau og Singapore.

«Best case» er en godkjenning i Kina i løpet av 3–4 år
Øystein Soug, Targovax

Biotekaksjer er kjent for å være sprettballer. Targovax-aksjen nådde en topp på 32,07 kroner 6. mars 2017. Siden har det gradvis gått nedover, til bunnen ble nådd 23. oktober i fjor på knappe 4,63 kroner. De seneste tre månedene har aksjen igjen doblet seg til gårsdagens sluttkurs på 10 kroner. 

900 millioner

Opsjonsavtalen gjelder TG-vaksinene for behandling av kreft med RAS-mutasjoner i de nevnte territoriene. Rettigheten må utøves innen ett år, eller så snart IOVaxis mottar den første godkjenningen til å starte en klinisk studie i Kina.

Avtalen innebærer at det kinesiske selskapet betaler 250.000 dollar, rundt 2,3 millioner kroner, for opsjonen. Ved utøvelse av rettighetene betaler IOVaxis i tillegg tre millioner dollar til Targovax.

– Ved å ta i bruk opsjonen har avtalen en potensiell verdi på opp mot 100 millioner amerikanske dollar knyttet til milepæler for utvikling og kommersialisering av TG. I tillegg kommer royalties.

– Dette er en viktig dag for både TG-programmet og Targovax som selskap, fortsetter Soug.

Targovax’ kreftvaksine TG er nå i fase 2-studier. Farmasiselskaper oppgir gjerne maksimale milepælstall i lisensavtaler.

– Hvordan regner dere på 900 millioner kroner i milepælsbetalinger?

– Lisensavtaler inneholder ofte betalinger for å nå visse milepæler. I det vår partner når et slikt mål, være seg resultater i studiene, godkjenninger fra regulatoriske myndigheter og salgsmål, vil de betale suksesshonorar til oss. 

Raskest i Kina

Soug forteller at Targovax har jobbet lenge med å finne en partner i Øst-Asia.

– De kommer ikke rekende på en fjøl, det ligger to års arbeid bak denne avtalen.

Nå venter flere år med omfattende studier før han ser muligheter for en godkjenning av kreftvaksinene.

– Det vil ta noen år før vi kan få en godkjenning i Kina eller Singapore, men for oss blir veien kortere med denne avtalen. «Best case» er en godkjenning i Kina i løpet av 3–4 år, slår Soug fast.