Targovax henter 101 millioner i en rettet emisjon

Bioteknologiselskapet Targovax skal hente 101 millioner kroner til 8 kroner pr. aksje. Det gir en emisjonsrabatt på rundt 16 prosent.

PENGEJAKT: Targovax og adm. direktør Øystein Soug skal hente 101 millioner kroner i en rettet emisjon. Foto: Iván Kverme
Helse

Targovax er et klinisk immunonkologi-selskap som fokuserer på utvikling av målrettet immunterapi for kreftpasienter. Selskapet utvikler blant annet kreftvaksinen ONCOS-102, som er deres viktigste utviklingsprodukt.

Onsdag etter børsens stengetid sendte Targovax ut en børsmelding hvor det fremkommer at det skal utstede rundt 12,6 millioner nye aksjer til en kurs på 8 kroner. Det gir en rabatt på rundt 16 prosent sammenlignet med onsdagens sluttkurs.

Emisjonen vil tilføre selskapet rundt 101 millioner kroner i bruttoproveny.

DNB Markets, Carnegie og Roth Capital Partners er engasjert som tilretteleggere i transaksjonen.  En bokbyggingsprosess er allerede i gang, og den ventes å avsluttes innen klokken 08.00 torsdag morgen.

Onsdag ble Targovax-aksjen omsatt for 9,49 kroner, etter et kursfall på 2,6 prosent. De tre seneste månedene er aksjen opp 97 prosent og selskapet prises nå til 602 millioner kroner.

Skal finansiere kliniske studier

I børsmeldingen skriver Targovax at det har til hensikt å bruke nettoprovenyet fra emisjonen til å finansiere den pågående kliniske utvikling innen mesoteliom, melanom og peritoneal kreft, og forlenge "cash runway" gjennom 2020. 

I tillegg skal pengene gå til produksjonsutvikling og generelle selskapsformål. I forbindelse med emisjonen har selskapet, dets største aksjonær, styremedlemmene og selskapets primærinnsidere inngått en lock-up-avtale for en periode på 90 dager.

Ved utgangen av tredje kvartal hadde selskapet en kontantbeholdning på 104 millioner kroner, mens «cashburn» var på 31 millioner kroner i kvartalet.

Lovende resultater

Tirsdag denne uken offentliggjorde Targovax de første kliniske resultatene fra studien med ONCOS-102 i kombinasjon med standard behandling med cellegift mot kreft i lungesekken (malignant pleural mestothelioma).

«Det er en viktig milepæl for Targovax å fullføre behandlingsfasen av vår studie i mesoteliom. Vi er fornøyd med å stadfeste en trygg bivirkningsprofil for kombinasjonsbehandlingen. Dataene for overlevelse før tilbakefall (PFS) er umodne, men sammen med stabil sykdom (DCR) er de lovende, spesielt hos pasienter i første linje», uttalte helsedirektør Magnus Jäderberg i en pressemelding.

«Med støtte i den robuste immunaktiveringen er planen nå å starte en ny klinisk studie i førstelinje i en trippelkombinasjon med ONCOS-102 sammen med en sjekkpunkthemmer og cellegift. Vi er allerede i diskusjon med en big pharma partner om et mulig samarbeid om denne studien», fortsatte han.

targovax
rettet emisjon
øystein soug
Nyheter
Helse
Børs