BerGenBio  henter penger

HENTER PENGER: Richard Godfrey, Adm. direktør, BergenBio Foto: Eivind Yggeseth
Helse

Ved børsslutt onsdag meldte BerGenBio at selskapet vil foreta en rettet emisjon gjennom å utstede 12,2 millioner nye aksjer. 

Nettoprovenyet skal etter planen brukes på selskapets kliniske prøveprogrammer på pasienter med akutt myeloid leukemi (AML) og lungekreft. 

Arctic Securities og Carnegie bistår i bokbyggingsprosessen og H.C. Wainwright & Co som finansiell rådgiver. Forutsatt at emisjonen er vellykket vil selskapet kunngjøre tegningskurs  og det endelig antallet tilbudsandeler plassert i den private emisjonen før børsen åpner torsdag. 

Selskapet legger frem resultatene for fjerde kvartal 11. februar. Kontantbeholdningen ved utgangen av fjoråret var på 243,6 millioner kroner. 

Nyheter
Helse
Børs