Trond Mohn tegnet for 60 millioner

BerGenBio hentet 219,9 millioner kroner i en rettet emisjon, som på få timer ble  overtegnet. Storaksjonær Trond Mohn kjøpte seg opp.

STØRSTE EIER: Investor Trond Mohns selskap Meteva økte eierposten med rundt 3,3 millioner aksjer til en verdi på nærmere 60 millioner kroner i den rettede emisjonen.   Foto: Marit Hommedal
Helse

– Emisjonen var vellykket og vakte sterk interesse fra eksisterende aksjonærer og nye institusjonelle investorer, sier Richard Godfrey, adm. direktør i BerGenBio.

FIKK FULLTEGNET: Richard Godfrey, adm. direktør i BerGenBio fikk full pott på 220 millioner kroner i emisjonen og kan fortsette kliniske forsøksprogrammer med kreftmedisinen Bemcentinib. Foto: Eivind Yggeseth

Tilretteleggere for emisjonen var Arctic Securities og Carnegie.

BerGenBio-aksjen som åpnet torsdagens handel på kurs 18,8 kroner, falt likevel fra start og endte børsdagen ned 6,7 prosent til 18,56 kroner. Siden nyttår har aksjen falt 23,8 prosent.

Hentet 220 millioner

I emisjonen som primært var rettet mot eksisterende investorer, hentet BerGenBio et bruttoproveny på 219,9 millioner kroner. Emisjon på i overkant 12,2 millioner aksjer til tegningskurs 18 kroner, ble ifølge selskapet overtegnet.

Pasientene opplever virkelig meningsfulle fordeler og ser lengre forventet levealder når de tar Bemcentinib sammen med standard kreftmedisiner
Richard Godfrey, BerGenBio

BerGenBio legger opp til å gjennomføre en reparasjonsemisjon i etterkant av en ekstraordinær generalforsamling.

Nettoprovenyet fra emisjonen skal gå til å fortsette kliniske forsøksprogrammer med kreftmedisinen Bemcentinib hos pasienter med akutt myeloid leukemi (AML) og lungekreft (NSCLC).

– Våre kliniske studier går veldig bra, og det genereres solide data. Pasientene opplever virkelig meningsfulle fordeler og ser lengre forventet levealder når de tar Bemcentinib sammen med standard kreftmedisiner, sier Godfrey.

Trond Mohn økte

En som har ståltro på BerGenBio, er investoren Trond Mohn. Gjennom selskapet Meteva står Mohn oppført med 16,46 millioner aksjer - som utgjør en eierpost på 26,95 prosent i biotekselskapet. 

I den rettede emisjonen fikk Mohn tildelt nærmere 3,3 millioner aksjer, og tegnet seg dermed for 59,3 millioner kroner. 

Mohn har vært aksjonær i selskapet siden før det ble børsnotert i 2017.

BerGenBio har utviklet Bemcentinib, som selskapet håper blir en hjørnestein i fremtidens kreftbehandling. Medisinen prøves ut på ulike krefttyper, både alene og i kombinasjon med andre medisiner. Behandlingen går ut på å hemme AXL, som er et reseptorprotein som gjør kreftceller mer motstandsdyktige, og sees ofte i mange av de mest aggressive kreftformene.

Trengte mer cash

Før emisjonen var kontantbeholdningen i BerGenBio rundt 250 millioner kroner, ifølge selskapet. Biotekselskaper henter med jevne mellomrom penger for å finansiere studier.

I juni i fjor gjennomførte BerGenBio også en rettet emisjon hvor det ble hentet inn 74,2 millioner kroner. Midlene skulle gå til å gjennomføre pågående ekspansjonsplaner. 

Markedet hyllet den gangen emisjonen, og BerGenBio-aksjen korrigerte opp 42 prosent. Siden har BerGenBio tæret på emisjonspengene for å komme videre med studiene.

bergenbio
richard godfrey
trond mohn
meteva
biotek
biotekaksjer
kreftmedisin
emisjon
rettet emisjon
Nyheter
Helse