BerGenBio tapte 57,6 millioner

LA FREM TALL: Konsernsjef Richard Godfrey i BerGenBio Foto: Eivind Yggeseth

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen

BerGenBio rapporterte 0,2 millioner kroner i inntekter i fjerde kvartal 2019, ned fra 2,3 millioner. For året økte inntektene fra 2,3 til 8,9 millioner.

Selskapet hadde samlede kostnader på 59,3 millioner, opp fra 53,2 millioner i 2018 slik at samlede kostnader økte fra 196,9 til 213,3 millioner.

Fjerde kvartal endte med et driftsunderskudd på 59,1 millioner, mens året som helhet ga 204,4 millioner i underskudd.

Gjorde emisjon

- Jeg er fornøyd med at vi har lagt bak oss nok et begivenhetsrikt kvartal for BerGenBio. I løpet av perioden ble bemcentinib godkjent for Fast Track Designation av amerikanske FDA, og vi fortsetter å se oppløftende data fra fase II kliniske studier med bemcentinib, sier adm. direktør Richard Godfrey.

- Vi er særlig fornøyd med å se responsen blant pasienter der de vanligvis ikke forventes å være effektive, sier han.

BerGenBio gjorde nylig en emisjon på 220 millioner kroner som skal vedtas av generalforsamlingen.

BerGenBio ASA

(Mill. kr)4. kv./194. kv./18
Driftsinntekter0,22,3
Driftsresultat-59,1-50,9
Resultat før skatt-57,6-51,1
Resultat etter skatt-57,6-51,1

BerGenBio ASA

Bioteknologiselskap som utvikler legemiddelkandidater mot de fleste aggressive kreftformer.

Har hovedkontor i Bergen. Driver også med klinisk utvikling i Oxford, Storbritannia.

Adm. dir. er Richard Godfrey.

Største aksjonær er Trond Mohns Meteva.