Navamedic i minus på driften

Gevinsten fra utskillingen av Medtech-divisjonen berget pluss i 4. kvartal.

LA FREM TALL: Konsernsjef Kathrine Gamborg Andreassen i Navamedic. Foto: Iván Kverme

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen

Navamedic ASA rapporterte driftsinntekter på 47,3 millioner kroner i 4. kvartal 2019. 

Kvartalet ble negativt påvirket av leveranseutfordringer knyttet til Imdur®, fremgår det av børsmeldingen torsdag morgen.

Selskapets EBITDA-resultat var -8,0 millioner kroner, hovedsakelig som en følge av kostnader relatert til den fullførte fisjonen og separate børsnoteringen av Observe Medical ASA.

Resultatet ble positivt påvirket med 53,2 millioner kroner fra fisjonen av Medtech-divisjonen, som nå er børsnotert Observe Medical. Det løftet resultat etter skatt til 42,5 millioner kroner.

Fokus

- Vi skal bygge videre på milepælene vi har oppnådd i 2019 og fortsette å dra nytte av vår skalerbare plattform for å styrke kjernen. Vi skal drive vekst i vår eksisterende portefølje, og lansere nye produkter i Norden og nye geografier, med Benelux-landene som prioritet. Vi skal fortsette å sikre og øke verdi gjennom eierskap til produkter og merkevarer, og ser spennende muligheter i markedet for vekst gjennom oppkjøp. Vår ambisjon er å akselerere vekst og bli et ledende farmaselskap i Norden, sier Gamborg Andreassen, sier adm. dir. Kathrine Gamborg Andreassen i børsmeldingen.

Se hele rapporten

Navamedic

(Mill. kr)4. kv./194. kv./18
Driftsinntekter47,351,8
Driftsresultat-9,12,0
Resultat før skatt-10,80,0
Resultat etter skatt42,515,9

Navamedic

Norsk medtech- og legemiddelselskap med hovedkontor på Lysaker.

Leverer legemidler og andre helseprodukter til pasienter, sykehus og apotek i Nord-Europa.

Konsernsjef er Kathrine Gamborg Andreassen.

Største aksjonærer er Narve Reiten og Bård Brath Ingerø gjennom Ingerø Reiten Inv. Company.