Øker utbytte tross resultatfall

LA FREM TALL: Medistim-sjef Kari Eian Krogstad la frem regnskaper for fjerde kvartal 2019. Foto: Eivind Yggeseth

Medistim hadde sitt nest beste kvartal i fjerde kvartal 2019, hvilket bidro til rekordhøye inntekter for 2019. Inntektene i fjerde kvartal endte på 95,7 millioner, hvilket likevel var ned fra 97,9 millioner i samme periode året før.

For året endte omsetningen opp fra 325,9 til 363,7 millioner, en vekst på 11,6 prosent. I USA økte salget med 20,3 prosent i fjor, mens salget i Europa var spesielt sterkt i fjerde kvartal med en økning på 39 prosent.

Tjente mindre, betaler mer

Driftsresultatet i fjerde kvartal endte kraftig ned - fra 27,8 millioner til 19,7 millioner. For 2019 økte driftsresultatet fra 74 til 89,8 millioner, tilsvarende en fortjeneste pr. aksje på 3,87, opp fra 3,14 året før.

Styret i Medistim foreslår en økning i utbyttet fra 2,25 til 2,75 kroner pr. aksje.

Kvartalsrapporten

Medistim

(Mill. kr)4. kv./194. kv./18
Driftsinntekter95,797,9
Driftsresultat19,827,8
Resultat før skatt20,230,3
Resultat etter skatt15,523,9

Medistim

  • Utvikler, produserer og selger medisinsk utstyr for kvalitetssikring av hjerte- og karkirurgi.
  • Har hovedkontor på Hasle i Oslo.
  • Adm. dir. er Kari Eian Krogstad.
  • Største aksjonærer er Øyvin Anders Brøymer gjennom Intertrade Shipping, samt Salvesen & Thams Invest.