Hofseth Biocare åpner for emisjon

Coronaviruset kan stikke kjepper i hjulene.

ÅPNER FOR EMISJON: Men Hofseth Biocare, her ved gründer Roger Hofseth, forteller også om joint venture-samtaler med Atlantic Sapphire. Foto: Iván Kverme

Hofseth Biocare er ute med sin årsrapport for 2019, og skriver der at myndighetenes sterke tiltak for å redusere spredningen av coronaviruset sannsynligvis kan påvirke etterspørselen etter selskapets produkter eller påvirke verdikjeden, spesielt relatert til utgående logistikk.

Av andre hendelser etter balansedagen trekker selskapet frem at forhandlinger om en joint venture-kontrakt og teknisk planlegging er igangsatt sammen med Atlantic Sapphire for det planlagte anlegget i Miami, Florida.

Samtidig vurderer styret det som avgjørende at konsernet og morselskapet klarer å øke omsetningen og forbedre resultatet «tidsriktig» i forhold til behovet for likviditet i konsernet og morselskapet. 

«Styret vil følge inntekts- og likviditetssituasjonen nøye, og vil kontinuerlig vurdere behov for eventuell tilførsel av likviditet. Dersom konsernet og morselskapet ikke lykkes i tilstrekkelig grad med planlagte tiltak i markedet, vil det gjennomføres emisjon i løpet av 2020», heter det i årsrapporten.