Pressekonferanse fra Rikshospitalet

Rikshospitalet inviterer til utendørs pressekonferanse der John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Forskningsrådet, professor Pål Aukrust,
leger og forskere fra OUS Rikshospitalet og Ullevål - og forskningsdirektør Erlend Smeland er til stede.