Sykehusene starter uttesting av malariamedisin mot corona raskt

Sykehusene starter nå en tredelt studie for å godkjenne malarialegemiddel til bruk mot corona.

TESTER: Medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Helsedirektoratet sier de har åpnet for uttesting av medisiner som er til annet bruk, men som kan tenkes å brukes mot corona. Foto: Roald, Berit

– Det er foreløpig slik at vi ikke har tilstrekkelig dokumentasjon på at Hydroxychloroquine virker mot Covid-19 og corona. Det startes nå opp forsøk på pasienter i mange land samtidig slik at man får inkludert flere pasienter. Det vil kunne legges sammen til en stor studie hvis alle gjør det på samme måte, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket.

Han understreker at helseforetakene nå arbeider med å få i gang studien på behandling av Covid-19/Coronasyke pasienter.

Tester tre behandlinger

– Studien har tre armer. En gruppe skal få vanlig intensivbehandling. En annen skal få vanlig intensivbehandling pluss hydroxychloroquine. Den tredje gruppen skal få vanlig intensivbehandling pluss Remdesivir, som er et legemiddel mot virus.

– Det er Remdesivir mange mener er det beste legemiddelet mot Covid-19/Corona, sier Madsen.

– Hva er tidsperspektivet frem til noe slikt finnes i apotekene?

– Studien starter så raskt som mulig. Helseforetakene håper å komme igang veldig snart. Det betyr i løpet av dager, helst.

Det Trump sa var feil. Hydroxychloroquine er ikke godkjent i USA. Sjefen for FDA måtte gå ut og korrigere
Steinar Madsen, Legemiddelverket

Raskt klart ved god effekt

I dag er det bare syke av andre sykdommer som i Norge får Plaquenil inneholdende hydroxychloroquine.

– Men hvis vi får gode resultater av forsøkene, vil vi arbeide med hvordan pasienter av Corona også skal få behandlingen. Vi vil følge nøye.

– Men når?

– Tidspunktet er umulig å si. Hvis effekten er liten må man ha mange pasienter. Hvis det er god effekt behøver man færre pasienter. Det får man peiling på i løpet av relativt kort tid.

– Hvis legemiddelet gir god effekt vil vi få et raskt svar, sier han.

– Trump sa feil

Torsdag annonserte Donald Trump at FDA hadde godkjent bruk av hydroxychloroquine i USA.

– Hva er det norske helsemyndigheter behøver å vite som ikke FDA allerede vet?

– Det Trump sa var feil. Hydroxychloroquine er ikke godkjent i USA. Sjefen for FDA måtte gå ut og korrigere dette senere. Det er ikke ferdig godkjent i USA ennå.

«De har gått gjennom godkjennelsesprosessen, og den er blitt godkjent. Dette skjer umiddelbart, istedenfor om mange, mange måneder. Vi kommer til å kunne gjøre medisinen tilgjengelig via resept», sa Donald Trump.