Helsedirektoratet mener Italia-situasjonen vil unngås

Norge er i hjemmekarantene på ellevte dagen. – Vi håper at antallet som innlegges på sykehus de nærmeste dagene vil falle, sier Espen Rostrup Nakstad i Helsedirektoratet.

OVERRASKENDE GODE NYHETER: Fungerende assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad i Helsedirektoratet mener statistikken nå vil vise et fall i antallet innleggelser av covid-19-pasienter. Her med avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet (t.v.) og Linda Granlund, divisjonsdirektør i Helsedirektoratet. Foto: NTB Scanpix

Til tross for en noe uoversiktlig coronasituasjon, skimter Espen Rostrup Nakstad, fungerende assisterende direktør i Helsedirektoratet, lyset i tunnelen:

– Om kun én til to dager vil vi kunne se hvilke effekter tiltakene har fått så langt. Det ser ut til at Norge har klart å slå ned på spredningen av viruset i denne første fasen, legger Helsedirektoratet-toppen til overfor Finansavisen.

Nakstads uttalelse står i sterk kontrast til budskapene fra Folkehelseinstituttet (FHI). Områdedirektør Geir Bukholm i FHI uttaler blant annet til Forskning.no:

– Vi tror ikke det er mulig å stoppe epidemien.

Nakstad vil ikke uttale seg om de ulike synspunktene på smittespredningen.

Statistikken som gir svar

Statistikken som er viktig, er tallene for innlagte covid-19-pasienter
Espen Rostrup Nakstad

Forrige uke betegnes som en av de verste ukene globalt for både ekstrem coronavirusspredning, hopp i antallet døde av covid-19-sykdom, blodig børskrakk og ekstremt oljeprisfall. Her hjemme ble det ny rekord i antallet permitterte. Og alt på kun én uke.

– Vi er ikke i noen Italia-situasjon i Norge. Tiltakene vi har iverksatt, har til hensikt å begrense smitten mest mulig, så vi ikke kommer i en situasjon som Italia, der helsevesenet har langt flere pasienter enn de klarer å håndtere, sier Nakstad.

På grunn av smittefare og mangel på helsepersonell og testutstyr, innførte norske myndigheter begrensninger i testing av publikum i forrige uke. Dette gjør at statistikken over hvem og hvor mange nordmenn som er smittet, ikke gir fullgode svar.

Mandag viste statistikken at antallet registrerte smittede i Norge hadde passert 2.400, men det sier lite om hvor alvorlig det står til med coronasituasjonen i landet når få testes.

Nakstad mener nordmenn må opplyses bedre om hvilke tall i statistikken de skal følge for å forstå virusutviklingen.

– Statistikken som er viktig, er tallene for innlagte covid-19-pasienter, og hvordan den kurven utvikler seg, sier Nakstad, og utdyper:

– Tallene vi ser i dag over smittede og innlagte, reflekterer situasjonen for en drøy uke siden. Det vi leser ut av tallene nå, indikerer antallet smittede vi hadde for syv til ti dager siden, og dette er beheftet med usikkerhet på grunn av uoppdagede tilfeller, altså mørketall, sier han.

Inne i skjebneuken

Dersom antallet sykehusinnleggelser dobles hver andre dag, har Norge en virusspredning på linje med Italia.

En gjennomgang av statistikken fra Helsedirektoratet, nå som vi er inne i uken hvor smittespredningen skal ha stoppet opp etter innføringen av strenge tiltak, viser at:

  • Fredag 20. mars var det 130 covid-19-pasienter innlagt på norske sykehus.
  • Lørdag 21. mars var antallet økt med kun 18 nye innlagte, til 148 covid-19-pasienter.
  • Søndag 22. mars markerte også en lav økning på 21 nye tilfeller, til 169 innlagte pasienter.
  • Mandag 23. mars viste også en beskjeden økning på 24 nye innlagte, til 193 covid-19-pasienter.

Det vil si at økningen i antallet innlagte seneste to døgn kun er 45 nye pasienter, som er å anse som en svak utvikling.

Ser man utviklingen over fire døgn, teller økningen også kun beskjedne 63 nye innlagte.

– Vi har ikke en slik dobling i Norge som vi har sett i andre land, der de har en kraftig økning fra dag til dag som tegn på at det foregår stor smittespredning i samfunnet, sier Nakstad.

Helsedirektoratet mener Norge nå er inne i en skjebneuke fordi det er mer enn ti dager siden de strenge tiltakene og nedstenging ble innført.

– Vi er glade for at det ikke er tegn til noen kraftig økning i Norge så langt. Statistikken viser kun en svak økning i antallet sykehusinnleggelser i Norge i perioden. Denne uken er avgjørende, for nå vil vi se effektene av tiltakene som er innført, sier Nakstad.

– Ikke sikkert vi får smittetopp

Nakstad venter at det vil forekomme sykehusinnleggelser også i ukene fremover, men fra midten av inneværende uke mener han vi kan få færre daglige innleggelser av covid-19 pasienter hvis virusspredningen i befolkningen reduseres.

– Antallet innleggelser bør nå kunne flate ut og fra midten av uken kanskje begynne å falle dersom alle har fulgt de strenge tiltakene. Vi håper at antallet som innlegges på sykehus de nærmeste dagene vil falle, sier han.

– FHI har uttalt at smittetoppen sannsynligvis kommer i mai måned?

– På hvilket tidspunkt vi får en smittetopp, eller om vi i det hele tatt får en smittetopp i vinter eller senere, er svært usikkert.

– Så, ikke sikkert vi får en topp?

– Nei, det er ikke sikkert. Folkehelseinstituttets anslag for smittetopp er basert på modelleringer og er ikke en sikker prognose. Modelleringene vil sannsynligvis bli endret løpende basert på kunnskap og statistikk om smittesituasjonen i Norge.

– Har klart å få kurven lav nok

I Norge var det, ifølge Nakstad, testet over 50.000 mennesker pr. søndag 22. mars. Antallet utgjør rundt 1 prosent av befolkningen.

– Norge har pr. i dag et høyt antall smittede i forhold til befolkningsstørrelsen, men vi har ikke en like dramatisk økning i antallet smittede som mange andre land.

Han sier utviklingen i statistikken viser at vi har en smittekurve nå der ikke altfor mange blir syke samtidig.

– Sykehus har måttet utsette en del planlagte operasjoner, men noen ukers utsettelser av slike ting klarer vi. Det viktigste er at vi fortsatt kan behandle akutte og alvorlige sykdommer, i tillegg til at vi må ha nok intensivplasser til dem som ikke har covid-19.

Vurderer økonomiske effekter

Torsdag 12. mars innførte regjeringen de strengeste tiltakene i fredstid med stengning av barnehager og skoler, og oppfordret alle arbeidsplasser uten kritiske samfunnsfunksjoner til å innføre hjemmekontor.

– Tiltakene som ble iverksatt, ble anbefalt av Helsedirektoratet etter en helhetlig vurdering sammen med andre helseetater og helsemyndigheter, og basert på tilgjengelig kunnskap.

– Vurderer dere økonomiske konsekvenser opp mot tiltakene?

– Helsedirektoratet vurderer helsemessige og smittevernmessige effekter av tiltak, og også utilsiktede konsekvenser for økonomien og samfunnsaktivitet generelt.

– Det vil alltid være en helhetsvurdering som ligger til grunn for slike tiltak, men det overordnede i denne fasen er at tiltakene må ha god smittebegrensende effekt hvis de skal iverksettes. Og at tiltakene iverksettes på riktig tidspunkt.

Kan komme lettelser snart

De strenge tiltakene har ført til økonomisk kollaps og rekordmange permitteringer, og det er ventet et ras av konkurser.

– Gitt den positive utviklingen i statistikken – når kan barnehager, skoler og arbeidsplasser åpne igjen?

– Smittetallene er pr. i dag fortsatt usikre, og det er signalisert at nye tiltak kommer tirsdag.

Nakstad legger til at myndighetene vil informere om hvorvidt skoler fortsatt skal holde stengt, og om hjemmekontorløsninger bør fortsette til over påskeferien.

– Dersom utviklingen i tiden fremover med hensyn til antallet smittede og innleggelser faller, vil behovene for strenge tiltak være mindre. Men, man må ikke slippe opp tiltak for tidlig. Da kan vi få en vekst i antallet smittede som blir lagt inn på sykehus igjen.

– Vi håper at det ikke blir nødvendig med veldig inngripende tiltak i Norge veldig lenge, men dette er under fortløpende vurdering og avhenger av hvordan smittesituasjonen utvikler seg denne uken, forklarer Nakstad.