Genetic Analysis vil erobre markedet for massetesting og børsnotere selskapet

– Dagens halsprøver kan gi falske negative testsvar. Vår covid-19-test gir et pålitelig svar, hevder Ronny Hermansen, som vil ta Genetic Analysis på børs.

DRØMMER OM BØRS: Adm. direktør Ronny Hermansen i Genetic Analysis. Foto: Genetic Analysis
Helse

Nordmenns adgang til å bli testet for covid-19-sykdom har vært begrenset til helsepersonell og folk med sterke symptomer som vurderes for sykehusinnleggelse. Nå har det norske selskapet Genetic Analysis utviklet en covid-19-test, som det mener kan tas hjemme, og selskapet planlegger lansering i løpet av få uker.

– Vi har nå lykkes med å lage en pålitelig test som påviser covid-19-viruset i avføring. Prøven er enkel å ta hjemme og krever ikke helsepersonell slik dagens halsprøve gjør, sier Ronny Hermansen, adm. direktør i Genetic Analysis.

Selskapet reklamerer med at testen kan gjøres tilgjengelig for alle ved at den kan rekvireres på nett, i tillegg til at sykehus, legevakter og fastleger kan tilby den.

– Avføringsprøven sendes deretter til vårt laboratorium for analyse. Testsvaret vil være klart i løpet av én til to dager.

Vi håper testen vår kan komme til nytte i bekjempelse av covid-19 både i Norge og internasjonalt
Ronny Hermansen, Genetic Analysis

Vil børsnotere selskapet

Genetic Analysis jobber også parallelt med andre tester som er relevante ved covid-19-infeksjoner hos pasienter.

– Vi har ambisjoner om å dekke området bredt og ta en betydelig andel av markedet for massetesting i Norge og internasjonalt.

– Med sterk vekst ser vi også på muligheter for en børsnotering på Merkur Market. Vi har satt som mål å bli børsnotert innen utgangen av 2020, sier Hermansen.

Ny testvei

Biotekselskapets test er en fekalprøve, som vil si en screeningtest av avføring. Selskapet har et samarbeid med Haukeland universitetssykehus, som har mange inneliggende covid-19-pasienter.

– I dag benytter Haukeland og alle sykehus nese- og halsprøver som krever helsepersonell. Det er mye vanskeligere å ta en riktig halsprøve enn en riktig fekalprøve.

Hermansen viser til nyhetsartikler om pasienter som har fått falske negative testsvar mens covid-19-sykdommen har utviklet seg i lungene til et stadium der pasienter er blitt lagt inn på sykehus.

– Dagens halsprøver kan gi falske negative testsvar. Med vår covid-19-test fjerner vi risikoen for feil i prøvetagingen, og testen gir dermed et pålitelig svar, hevder Hermansen.

Marked for massetesting

Både i Norge og globalt mener Hermansen at det åpner seg et marked for massetesting for covid-19 i lang tid.

– Skal vi øke testkapasiteten, er det viktig å ikke øke presset på sykehusene og helsepersonell. Screeningtester blir et stort marked fordi det er enklere og testen er pålitelig.

Han opplyser at Genetic Analysis har kapasitet til testing av høye volumer i tett samarbeid med sykehus, legekontorer og forskningslaboratorier.

Siden avføringstesten ikke krever sykehusressurser håper Hermansen testen vil bli satt i system av myndighetene for massetesting av befolkningen.

– I tillegg til å bestille testen selv, tror vi helsemyndigheter, sykehus og fastleger vil sende ut prøvetagningskitet til alle som skal testes. Det vil bli vanligere å ta tester hjemme enn på sykehus.

– Vil folk oppleve det praktisk å ta en hjemmetest og sende avføringsprøven til et testlaboratorium?

– Ja, du mottar en konvolutt i posten med et testprøvekit, tar en liten prøve og forsegler den, og sender den inn i enda en forseglet konvolutt som følger med, hevder Hermansen.

Skånsom for barn og eldre

Genetic Analysis-sjefen mener testen dessuten skal være bedre for barn og eldre, da sykehusenes covid-19-halstest utføres ved at en pinne med en liten bust stikkes så langt ned som mulig i nese og hals, og vris rundt for å fange opp virusinfisert slim nederst i slimhinnene.

– Nå som barnehager og skoler åpner igjen, bør det innføres en skånsom rutinetest for barn som fanger opp om det er virus og smittespredning. Slimhinner kan være såre ved sykdom, og vår fekaltest berører ikke barna og er derfor ideell for massetesting av barn, mener Hermansen.

covid-19
bioteknologi
Genetic Analysis
Ronny Hermansen
coronavirus
børsnotering
merkur market
Nyheter
Helse