Ga coronarabatt på nyfødtemisjon

Coronaviruset stakk kjepper i hjulet for emisjonen i Cimon, som lager en ny type blodstrøm-måler for nyfødte. 

MÅTTE GODTA PRISKUTT: – Verdsettelsen ble lavere enn først kommunisert siden finansieringsklimaet endret seg, sier Tormod Thomsen, daglig leder i Cimon Medical. Foto: Anders Horntvedt
Helse

– Den opprinnelige planen var å hente 20 millioner kroner, men på grunn av coronasituasjonen ble beløpet justert, fastslår Tormod Thomsen, daglig leder i Trondheim-baserte Cimon Medical, som har utviklet banebrytende ultralydteknologi for å gi tidlig fødte barn en tryggere start på livet.

Før corona-problemene dukket opp reiste han rundt i Norge med noen ledningsstumper, en lekedukke og små bokser i plast i kofferten for å hente startkapital til et midtnorsk ultralydeventyr.

Hentet 9,6 millioner

Første fase av emisjonen er i havn, men alt har ikke gått som planlagt, i likhet med mye annet i Norge de seneste månedene. Årsaken er uro i markedene i kjølvannet av coronaviruset.

Størst blant de nye aksjonærene er Aleap, en Oslo-basert nonprofit inkubator for oppstartsbedrifter innen helse. 

Nest størst er Planet 9 Venture, som tilhører Johan Odvar Odfjell. 

Kapital anslår formuen hans til 2,3 milliarder kroner som stammer fra salget av kjemikalierederiet Jo Tankers til børsnoterte Stolt-Nielsen.

– I stedet for å hente alt på én gang besluttet vi å gjennomføre en mindre emisjon på 4,5 millioner kroner, opplyser han.

Sammen med 5,1 millioner tilskudd fra Innovasjon Norge skal det gi selskapet handlingsrom til å gjennomføre den planlagt industrialiseringen av selskapets første produkt: En måler som kan gjør at sykehuspersonale kan oppdage endringer i blodstrømmen i sanntid.

Ett av ti barn i vestlige land er for tidlig født, og hensikten med utstyret er å gi dem en tryggere start på livet.

– Det vil kunne optimalisere behandlingen. Vi har laget utstyret slik at man på en enkel måte kan måle blodgjennomstrømning i hjernen uten å være en ultralydekspert, sier Thomsen.

Kjerneteknologien er patentert og klar, og prototyper er i daglig bruk ved Oslo Universitetssykehus og St. Olavs Hospital i Trondheim, men det kan ikke markedsføres før godkjenningene er klare.

Ny eiersits i Cimon Medical

AksjonærAndel
NTNU Technology Transfer19,3
Tormod Thomsen17,5
Hans Torp16,4
Egne aksjer10
Siri Ann Nyrnes (medoppfinner)7,7
CoFounder II7,4
Mårten Wigstøl5,1
Aleap5,1
Planet 9 Venture AS2,6
Magne Gudmundsen2,3
Temte invest AS2,2
Torbjørn Hergum1,5
Ivroth & Co AB1,5
Elias Mathiesen1,3
Sum99,9

Måtte skru ned verdsettelse

Så langt er det brukt rundt 40 millioner kroner i forskningsfinansiering på teknologien som ligger bak. 

Det tallet var også verdsettelsen Thomsen gikk ut med, men i møte med investorene måtte beløpet skrus ned.

– Vi ønsker ikke å kommentere på verdsettelsen, men den ble lavere enn først kommunisert siden finansieringsklimaet endret seg, sier han.

– Vi er likevel fornøyd med å ha fått på plass finansiering for å utvikle selskapet i en krevende periode. Under de rådende forholdene er det viktigere enn verdsettelsen, legger han til.

Siden emisjonen ble nedskalert, er selskapet nå i gang med å planlegge neste finansieringsrunde. Denne regner Thomsen med å gjennomføre høsten 2020.

FLERE ANVENDELSER: Cimon Medicals teknologi retter seg primært mot barn som er for tidlig født, men etter hvert kan den også brukes til diagnostisering av akutt blodforgiftning. Foto: Anders Horntvedt

– Vi ser også på muligheten for å bruke teknologien innenfor andre markeder enn nyfødtmedisin. Teknologien vi kommersialiserer er svært skalerbar og aktuell for mange ulike anvendelser, understreker Thomsen.

Han nevner diagnostisering av akutt blodforgiftning som ett eksempel. En annen mulighet er å måle effekten av utblokking av blodårer ved redusert blodsirkulasjon for eksempel i foten.

Tormod Thomsen
cimon medical
trondheim
ultralyd
Aleap
Planet 9 Venture
johan odvar odfjell
Nyheter
Teknologi
Helse