Fikk storfisk på kroken

Tidligfaseselskapet Holberg EEG får amerikanske Natus inn på eiersiden. Nasdaq-selskapet har rundt 65 prosent av verdensmarkedet for EEG-maskiner.

USA-KAPITAL INN PÅ EIERSIDEN: – Holberg EEG har tilgang på helt unike data som er idéelle for utvikling av beslutningstøtte for legene, sier Øyvind Gulbrandsen, daglig leder i Holberg EEG. Foto: Anders Horntvedt
Helse

– Vi ble litt varme om ørene da coronaviruset spredte seg mens forhandlingene våre var i sluttfasen. Vi kunne fort ha risikert en utsettelse med et halvt eller helt år, men vi kom i mål likevel, sier Øyvind Gulbrandsen (45), daglig leder i Holberg EEG.

EEG er en sykehusundersøkelse som blant annet brukes til å utrede og følge opp epilepsipasienter.

KJØPER NORSK TEKNOLOGI: Natus NeuroWorks-plattform. Foto: Natus

Det banebrytende med Holberg EEG er at selskapet har utviklet en global standard for beskrivelse av EEG-undersøkelser. Terminologien kalles Score, eller Standardized Computer-based Organized Reporting of EEG.

Holberg EEG er det eneste selskapet i verden som tilbyr en Score-basert programvare som leger kan bruke til å utarbeide standardiserte EEG-rapporter.

Investering og samarbeid

Finansavisen fortalte i oktober 2019 at selskapet var nær et veldig stort gjennombrudd.

Nå er det kommet.

Etter omtrent ett års kontakt og forhandlinger er det klart at Holberg EEG inngår et industrielt samarbeid med Natus, som har rundt 65 prosent av verdensmarkedet for EEG-maskiner.

I tillegg til en distribusjonsavtale der Score-programvaren og Holberg EEG-teknologien skal inn i Natus-maskinene, går Natus inn på eiersiden i det norske aksjeselskapet. 

– Natus ønsker å investere i teknologien til Holberg EEG, og vil tilby automatiserte analyser basert på maskinlæring. Her har Holberg EEG tilgang på helt unike data som er ideelle for utvikling av denne type beslutningstøtte for legene, sier Gulbrandsen.

Hovedaksjonær i Holberg EEG er Norsk Innovasjonskapital IV, et venture-fond som styres av teknologiinvestor Rune Rinnan og staben hans i forvaltningsselskapet Televenture.

INVESTOR: Rune Rinnan i investeringsselskapet Televenture. Foto: Anders Horntvedt

MP Pensjon er en annen investor.

– Natus skyter inn et beløp som egenkapital i selskapet nå. I denne omgang gjør det Natus til minoritetsaksjonær i Holberg EEG. Forutsatt at vi møter milepælene vi er blitt enige om, vil det komme flere egenkapitalinnskudd og transaksjoner på eiersiden de kommende par årene, sier Gulbrandsen.

«Betydelig verdiøkning»

Holberg EEG hentet i fjor ny aksjekapital til en verdsetting på 41 millioner kroner, og Gulbrandsen forventet «en betydelig verdiøkning» etter kontraktsinngåelse med den industrielle partneren.

Til nå er det brukt rundt 60 millioner kroner på utvikling av selskapet, opplyser Gulbrandsen.

Natus er på sin side notert på Nasdaq-børsen, og har en markedsverdi på rundt 8 milliarder kroner.

Gulbrandsen vil ikke si noe om finansielle detaljene i avtalen. 

Basert på tilsvarende gjennombrudd i andre teknologiselskaper er det ikke usannsynlig at avtalen med Natus kan ha doblet selskapets verdi, og at verdien av Holberg EEG-aksjene kan komme opp i 300–400 millioner kroner hvis selskapet og eierne får full pott.

– Er det planen at Natus skal kjøpe Holberg EEG på sikt?

– Ikke i første omgang, men Natus har nok en strategisk plan for fremtiden. Dessuten er hovedeieren vår et fond, og disse fondene har en viss levetid, sier han.

Dro til Chicago

Score bygger på flere års standardiseringsarbeid blant leger fra hele verden. Frem til våren 2019 prøvde Holberg EEG å få integrert programvaren sin hos flere industrielle leverandører av EEG-utstyr, men for et knapt år siden snudde selskapet på flisa.

Holberg EEG

(Mill. kr)2019 (prognose)2018
Driftsinntekter10,8
Driftsresultat−10−9,6
Resultat før skatt−11−10,7
Årsresultat−8−8,4
Eiere før transaksjonen: Norsk Innovasjonskapital (57,1 %), Harald Aurlien (6,6 %), MP Pensjon (3,9 %), Stiftelsen Universitetsforskning (3,3 %), Ståle Leitvoll (2,9 %), andre (26,4 %).

– Vi har hatt god kontakt med Natus i mange år, men vi hadde en mistanke om at dem vi hadde kontakt med i selskapet ikke godt nok kommuniserte teknologien og potensialet vårt til selskapets toppledelse, sier Gulbrandsen.

I august 2019 dro fire personer fra Holberg EEG til Natus’ hovedkontor i Chicago for å møte konsernets ledergruppe. Møtet varte varte i to timer med påfølgende middag.

Deretter løsnet det. 

Siden august har Holberg EEG kun jobbet med Natus, og detaljene i avtalen har det tatt ni måneder å få på plass.

– Ting tok lengre tid enn vi trodde, men avtalen betyr svært mye for selskapet, både på grunn av kapitalisering av selskapet og for å sikre at teknologien vår kommer i bruk, sier han.

Holberg EEG
Natus
EEG
Øyvind Gulbrandsen
rune rinnan
Televenture Capital
Nyheter
Helse