Nordic Nanovector fikk gladmelding fra EU

Ny søknad om «orphan drug designation» nærmer seg godkjennelse.

GLADMELDING: For Nordic Nanovector og finansdirektør Malene Brondberg, som her er avbildet sammen med sin forgjenger Tone Kvåle. Foto: Anders Pedersen-Bjergaard
Helse

Nordic Nanovector har i dag fått en positiv uttalelse fra Det europeiske legemiddelbyrået (European Medicines Agency – EMA) om søknaden om såkalt «orphan drug designation» for behandling av marginalsonelymfom (MZL), går det frem av en børsmelding.

EU-kommisjonen ventes å følge opp i løpet av kort tid.

Fase 1/2 av Betalutin-studien LYMRIT 37-01 viste en generell responsrate (ORR) på «høyst oppmuntrende» 78 prosent og en komplett responsrate (CR) på 44 prosent for MZL-pasientgruppen.

Betalutin fikk såkalt «orphan drug designation» for behandling av follikulær lymfom i USA og Europa i 2014.

Les mer her.

nordic nanovector
biotek
betalutin
Nyheter
Helse
Børs