Øyvin Brøymer: Ble fristet av oljetrading-exit

Øyvin Brøymer har tatt over som største aksjonær i Vistin Pharma. – Etter det ble besluttet å legge ned oljetradingen fikk jeg lyst til å kjøpe flere aksjer, sier han.

LASTER OPP: Investor Øyvin Brøymer kjøpte tirsdag og onsdag 5,1 millioner aksjer i Vistin Pharma. Foto: Arendal Fossekompani
Helse

Selv om Vistin Pharma hovedgeskjeft alltid har vært å produsere metformin til behandling av diabetes, har legemiddelselskapet de seneste årene blitt assosiert med luftig oljetrading og store tap.

Tirsdag ettermiddag ble det kjent at Øystein Stray Spetalen-kontrollerte Saga Tankers solgte 4 millioner aksjer til Øyvin Brøymer, som rykket frem som største aksjonær. 

Onsdag gjorde Brøymer et nytt kjøp av 1,1 millioner aksjer og han sitter nå på i overkant av 9,1 millioner aksjer. Det er ikke kjent hvem selgeren er, og Spetalen eier fortsatt 4,6 millioner aksjer i legemiddelselskapet.

– Vistin Pharma har en veldig god ledelse og etter det ble besluttet å legge ned oljetradingen fikk jeg lyst til å kjøpe flere aksjer. Selskapet har mange spennende muligheter foran seg og jeg liker at det skal doble produksjonskapasiteten av metformin. I tillegg er selskapet gjeldfritt og leverer et produkt markedet har behov for, sier Øyvin Brøymer, og legger til:

– Det er lett å være etterpåklok, men oljetradingen burde nok vært lagt i et «single purpose»-selskap. Nå er det bare å legge det hele bak seg og se fremover.

Kraftig kursoppgang

Vistin Pharma-aksjen kollapset med markedet i starten av coronakrisen, men etter at det ble kjent at metformin potensielt kan benyttes som coronamedisin, steg aksjen kraftig.

RENDYRKING: Fra nå skal Vistin Pharma kun produsere diabetesmedisinen metformin. Her er adm. direktør Kjell Erik Nordby avbildet under børsnoteringen i 2015. Foto: Eivind Yggeseth

Siden bunnoteringen 12. mars på 4,6 kroner er aksjen opp rundt 190 prosent, hvis man inkluderer utbytte. Onsdag klokken 16.00 ble Vistin Pharma omsatt for 12,4 kroner, etter et fall på 2,4 prosent. 

Ifølge regnskapstall fra seneste kvartalsrapport genererer metformin-virksomheten omtrent 0,8 kroner i inntjening pr. aksje. Det gir en trailing P/E-multippel på 15,5.

– Har du et ønske om styreplass?

– Det vil jeg ikke uttale meg om nå, siden det ble valgt styre på generalforsamlingen tirsdag. Styret virker å være veldig kompetente, sier Brøymer.

Stort marked

Problemet til Vistin Pharma er at selskapet er utsolgt for metformin for hele 2020 og produksjonskapasiteten er i dag på rundt 3.500 tonn årlig. 

Derfor har selskapet igangsatt en prosess med å få på plass en ny produksjonslinje i Kragerø som skal bidra til å løfte produksjonskapasiteten til 7.000 tonn. Investeringen ventes å være på 100 millioner kroner og vil være ferdig i 2022. 

Vistin Pharma skal brukes eksisterende kontantbeholdning og fremtidig kontantstrøm for å finansiere utbyggingen. 

«Tanken med økt produksjon var for diabetes. Vi ser at markedet øker, og WHO har kalt diabetes en epidemi. Det vil bli et par hundre millioner nye pasienter de neste 20 årene, og forbruket av metformin vil øke fra 40–45.000 tonn i dag til 60.000 tonn. Vi vil ikke klare å dekke etterspørselen fra nåværende kunder uten å måtte ekspandere», uttalte adm. direktør Kjell Erik Nordby i Vistin Pharma nylig.

NEDSALG: Øystein Stray Spetalen har begynt å selge seg ned i Vistin Pharma, men eier fortsatt 4,6 millioner aksjer. Foto: NTB Scanpix

Lave marginer

I første kvartal hadde metformin-produksjonen et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på i overkant av 14 millioner kroner, som gir en margin på drøyt 23 prosent.

– Det diskuteres om alternativer til metformin, men det er fortsatt gullstandarden og det foreløpig ikke kommet noen reelle alternativer. Marginen til en API-produsent er riktignok ikke like høy som for et selskap med egne patenter. Derfor er selskapet avhengig av volumer og «economies of scale», som de har vært flinke til, sier Brøymer.

Ved utgangen av første kvartal hadde Vistin Pharma en kontantbeholdning på 317 millioner kroner, og justerer man for nylig utbetalt utbytte er krigskassen på rundt 100 millioner kroner.

Etter oljefadesen har selskapet et fremførbart underskudd på rundt 250 millioner kroner, som gir en «face value» på 20 prosent, altså rundt én krone pr. aksje.

vistin pharma
øystein stray spetalen