Mårten Wigstøl og Alex Crawford henter 9 millioner kroner til Theracule fra C2 Pharma

Oslo-baserte Theracule verdsettes til 33 millioner kroner i en emisjon der selskapet henter penger fra Luxembourg-baserte C2 Pharma.

SNUSER PÅ MILLIARDSALG: – Håpet er at Theracule kan ha et årlig salg på én milliard kroner for hvert sjeldne genetiske epilepsisyndrom det blir godkjent for, hevder Alex Crawford (51), daglig leder i Theracule.  Foto: Theracule
Helse

– Theracule er et spennende selskap innen behandling av epilepsi. Det er ikke så mange selskaper som klarer å hente venture-midler i disse utfordrende tider, sier Mårten Wigstøl (60), rådgiver og mentor for Theracule.

Wigstøl har 30 års erfaring innen som adm. direktør, finansdirektør, styreleder eller styremedlem innenfor ulike bioteknologiselskaper.

Biocetra, NorDiag, GenoVision og Dynal er noen av selskapene han har jobbet for, og nå er han investor og selvstendig konsulent.

TIDLIGERE NORDIAG-SJEF: – Det er ikke så mange selskaper som klarer å hente venture-midler i disse utfordrende tider, sier Mårten Wigstøl, rådgiver og mentor for Theracule. Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Theracule holder til i inkubatoren Aleap i Forskningsparken i Oslo. Bedriften utvikler legemidler for behandling av epilepsi og sjeldne nevrologiske sykdommer, og har for øyeblikket to legemidler under utvikling.

Epilepsi rammer én prosent av befolkningen. Cannabidiol er ifølge Wigstøl ett av de ferskeste legemidlene for behandling av sjeldne epilepsi-diagnoser.

– Markedet for dette legemidlet er anslått til 10 milliarder kroner årlig, opplyser Wigstøl.

Milliardpotensial

Theracule er blitt verdsatt til 33 millioner kroner i en emisjon der selskapet henter 9 millioner kroner fra det Luxembourg-baserte farmasiselskapet C2 Pharma.

Men potensialet er langt større enn som så. Det hevder i hvert fall gründeren selv.

– Har Theracule potensial til å oppnå et tilsvarende salg som Cannabidiol?

– Hvis den regulatoriske prosessen lykkes, er håpet at Theracule kan ha et årlig salg på én milliard kroner for hvert sjeldne genetiske epilepsisyndrom det blir godkjent for. Dette antallet kan økes hvis den kliniske effekten kan påvises for syndromer som rammer større antall pasienter. Da snakker vi om 10 milliarder kroner og oppover, hevder Alex Crawford (51), daglig leder i Theracule.

Crawford har tidligere jobbet ved forskningsinstitusjoner og i legemiddelindustrien i Luxembourg, Belgia og Tyskland.

Han har både tysk og amerikansk statsborgerskap, og har studert molekylærbiologi og hjerneforskning ved MIT og Max Planck-instituttet.

Fikset det meste på WhatsApp

Det av Theracule-legemidlene som er kommet lengst skal det kommende året inn i en runde med kliniske tester. Det innebærer at virkestoffene skal testes på pasienter.

Crawford opplyser at han har samarbeidet med C2 Pharma siden 2018 i arbeidet med å fremstille ett av legemidlene.

– Vi kjente hverandre godt, så vi kunne ferdigstille forhandlingene for denne finansieringsrunden uten å møte hverandre personlig, opplyser Crawford.

Partene brukte WhatsApp til å snakke sammen og å ha videokonferanse, mens DocuSign ble brukt for å signere avtalene.

Skal hente 50–100 millioner neste år

Såkornfinansieringen fra C2 Pharma innebærer at Theracule skal samarbeide med Luxembourg-selskapet om utvikling av legemiddelet.

C2 Pharma betegnes som en ledende leverandør av aktive virkestoffer til den internasjonale legemiddelindustrien.

Theracule

(Mill. kr)2019 (prognose)2018
Driftsinntekter0,00,0
Driftsresultat−1,00,0
Resultat før skatt−1,00,0
Årsresultat−1,00,0

Eiere etter transaksjonen: Alex Crawford (46,6 %), C-Squared Pharma (25,0 %), Ana Mingorance (22,5 %), andre (5,9 %).

– Såkornfinansiering vil sette Theracule i stand til å skaffe kliniske data for legemiddelet vi jobber med å utvikle. Dermed tar Theracule steget over i en ny fase, opplyser Wigstøl.

Planen er at Theracule neste år skal ut i markedet på ny i en såkalt serie A-runde. I Norge er disse emisjonsrundene vanligvis på mellom 50 og 100 millioner kroner.

Theracule
Mårten Wigstøl
Aleap
C2 Pharma
C-Squared Pharma
Ana Mingorance