Drømmetreff for såkornfondet Sarsia Seed i biotek

Sarsia Seed har tjent rått på å være tidlig ute i Vaccibody og BerGenBio. Nå håper såkornfondet på samme reise i to andre bioteknologiselskaper.

SUKSESS: Energi-ansvarlig Jon Berg (t.v) og adm. direktør Erlend Skagseth i Sarsia Seed har gitt mellom 11 og 12 prosent årlig avkastning til aksjonærene. Foto: Nils Nevatne
Helse

Tidligfaseinvesteringer er ofte preget av store drømmer og påfølgende nederlag. Det er imidlertid ikke tilfellet for såkornfondet Sarsia Seed, som i all hovedsak investerer i fornybar energi og bioteknologiselskaper. 

Sarsia Seed har truffet blink i blant andre kreftvaksineselskapet Vaccibody og BerGenBio, som prises til henholdsvis 7,9 og 3,6 milliarder kroner.

– Vi kom inn i begge selskapene på et veldig tidlig tidspunkt og det har vært to svært hyggelige investeringer. I BerGenBio var vi med og diskuterte prosjektet allerede på laboratoriet ved Universitetet i Bergen, sier adm. direktør Erlend Skagseth i Sarsia Seed.

Fredag ettermiddag ble Vaccibody-aksjen omsatt for 139 kroner i gråmarkedet og tilbake i 2014 var emisjonskursen på 3 kroner. Sarsia Seed kom riktignok inn som første eksterne investor i 2009.

Har tilbakebetalt

Nå har såkornfondet en forvaltningskapital (IPEV) på 785 millioner kroner, hvorav 435 millioner kroner allerede er realisert. Cirka 85 prosent av IPEV-verdien er knyttet til Vaccibody og BerGenBio.

– I første kvartal utbetalte vi totalt 402 millioner kroner til Innovasjon Norge, Investinor og aksjonærene. Fondet er blitt kapitalisert med en kombinasjon av aksjekapital og ansvarlig lån, og nå er det gjeldfritt. Det betyr at alt av fremtidige utbetalinger tilfaller aksjonærene, sier Skagseth.

– Skal dere selge aksjene i Vaccibody og BerGenBio snart?

– Fondet er i avslutningsfasen, men vi har det ikke travelt. Vi leter etter de riktige tidspunktene for å selge og følger utviklingen tett. Frem til i fjor var vi største eier i Vaccibody og vi har fortsatt en stor aksjepost. I BerGenBio er vi nummer fem på aksjonærlisten, sier han.

Fire fulltreffere igjen

Siden oppstart i 2006 er det blitt gjort 22 investeringer, hvorav gjenværende portefølje består av 12 selskaper. Ifølge Skagseth er det spesielt to selskaper med betydelig verdipotensial, i tillegg til Vaccibody og BerGenBio.

– Prophylix Pharma og Apim Therapeutics har vi store forventninger til. Førstnevnte selskap solgte rettighetene til det amerikanske legemiddelselskapet Rallybio i fjor sommer. Det er inngått en avtale hvor vi får oppgjør etter at milepæler på vei mot markedsintroduksjon og deretter royalties. Det er snakk om veldig store verdier, men jeg har dessverre ikke lov til å si hvor store, sier han.

Apim Therapeutics kommer fra Trondheim og er ganske spesielt konstruert med kun tre ansatte og høy bruk av eksterne ressurser.

– Selskapet er nå i avslutningen av fase 1-studier i Australia og skal snart ut i markedet for å hente mer penger. Vi har en eierandel på 32 prosent og ved forrige emisjon var prisingen på 173 millioner kroner. Det var imidlertid før studier, så verdsettelsen er nok vesentlig høyere nå, sier Skagseth.

Resten av porteføljen består av Windsim, Coegin Pharma, Novel/ScreenCancer, Sorbwater Technology, Seafarm Solutions, MedStorm Innovation, Sea-Hawk Navigation og Aquiloz.

Høy avkastning

Sarsia Seed har sagt til sine investorer at målsetningen er å generere en årlig avkastning (IRR) på 7 prosent.

– Basert på dagens IPEV er årlig avkastning på mellom 11 og 12 prosent og det enda betydelige oppside. Vi har investert i til sammen åtte bioteknologiselskaper og fire ligger an til å lykkes kommersielt for fondets eiere. Det er veldig bra, sier han, og legger til:

– Selvfølgelig er det også selskaper som ikke er blitt som vi håpet på.

– Hva er hemmeligheten bak deres suksess?

– Vi er veldig opptatt av teknologiens unike egenskaper og hvordan denne er bedre enn andre teknologier. For å gjøre gode tidligfaseinvesteringer må man ha evne til å se hva industrien er på utkikk etter, og der føler jeg vi har vært flinke. Vi jobber veldig tett inn mot universitetene og forskningsmiljøene, som gjør at vi tidlig fanger opp de gode prosjektene, sier han.

Ifølge Sarsia Seed-sjefen investerer fondet alt fra noen hundretusen til30millioner kroner i hvert selskap, gjennom mange runder over mange år.

– Den første investeringen i oppstartsfasen er gjerne på 2-3 millioner kroner, også må man ha tørt krutt til senere emisjoner. I Vaccibody har vi for eksempel deltatt i 9 runder, sier han. 

Nytt fond

I 2017 etablerte Sarsia Seed et nytt såkornfond, som forsatt er i investeringsperioden (fem til seks år). Fondet er nå på 430 millioner kroner, men det skal antagelig løftes til 500 millioner kroner.

– Vi har investert i ni selskaper hittil, hvor halvparten er fornybar/teknologi og resten er bioteknologi. Planen er å gjøre rundt åtte investeringer til, sier Kragseth.

– Er det mange av selskapene som kan bli virkelig store?

– Vi ser helt klart noen «multibaggers». Når man investerer i tidlig fase ser alltid prospektene veldig interessante ut, men så utvikler selskapene seg i forskjellig retning. Nå er vi inne i en fase hvor vi begynner å se konturene av hva som vil lykkes og ikke, men det er for tidlig å konkludere enda, sier han.

Største aksjonær i Sarsia Seed er Equnior Technology Ventures med 29 prosent, etterfulgt av Trond Mohn stiftelse med snaut 16 prosent. På aksjonærlisten finner man også BKK, Sparebanken Vest, GC Rieber og B.Friele & Sønner.

sarsia seed
bioteknologi
vaccibody
bergenbio