Forskning for 200 millioner står på vent

200 millioner kroner ligger bak Sensocure-teknologien, som kan hjelpe coronapasienter. Problemet er at pandemien setter stopp for videre testing.

VENTER PÅ Å KOMME VIDERE: Sensocure-teamet trenger tilgang til pasienter på sykehus, men det er vanskelig. Fra venstre utviklingssjef Berit Brosvik, medisinsk ansvarlig Tor Inge Tønnessen (på skjerm), styreleder Stein Ivar Hansen og daglig leder Trond Herje. Foto: Anders Horntvedt
Helse

HORTEN: – Produktet vi venter på å teste klinisk er absolutt relevant for pasienter som er smittet av Covid-19, sier Tor Inge Tønnessen (64).

Han er professor, lege ved Rikshospitalet, og gründer i Sensocure.

Sensocure utvikler og produserer medisinske sensorsystemer, og de ansatte i bedriften jobber for tiden med å utvikle en ny metode for å måle karbondioksid i ulike organer ved hjelp av en liten sensor som er 0,8 millimeter tykk. 

Den kan settes inn i organer for å kontinuerlig overvåke om organene har tilfredsstillende blodforsyning. De første kliniske studiene skal teste sensoren i organer etter operasjoner for å oppdage komplikasjoner i tide.

Sensocure

(Mill. kr)2019 (prognose)2018
Driftsinntekter21,414,7
Driftsresultat0,50,1
Resultat før skatt0,3−0,2
Årsresultat0,20,2
Eiere: Tor Inge Tønnessen (22,4 %), Svein Inge Forland (19,5 %), CCT Holding (19,5 %), Microtech Innovation (18,5 %), Ascent Invest (13,5 %), Jarlsberg Partners (6,6 %).

– De fleste av pasientene som er syke med Covid-19, sitter hjemme, og en del av dem får betennelse i lungene som kan føre til at lungene tar opp for lite oksygen. I noen tilfeller oppdager ikke pasienten selv at kroppen og hjernen får for lite oksygen, og de kan komme altfor sent til sykehus, sier Tønnessen.

– Sensocure videreutvikler nå sensorene til å kunne overvåke pasienter i en hjemmesituasjon og oppdage forverring tidsnok. Da kan pasienten føle seg trygg, være fullt mobil, og ta kontakt med helsevesenet hvis sensorene viser faretruende verdier, legger han til.

Har kostet 200 millioner kroner

Så langt er det brukt 200 millioner kroner på forskning og utviklingsarbeid som ligger bak Sensocure-teknologien.

Vestfold-bedriften med 14 ansatte har hatt Erna Solberg på besøk to ganger siden hun ble statsminister i oktober 2013.

TROFAST GJEST: Erna Solberg har besøkt Sensocure to ganger siden hun ble statsminister i oktober 2013. Foto: Sensocure

For tre år siden fikk Sensocure tildelt 14,4 millioner kroner fra Forskningsrådet sammen med GE Vingmed Ultrasound og Medistim. Pengene brukes til å utvikle fremtidens medisinske produksjonsteknologi, sammen med forskningsinstitusjonene SINTEF, Norner og Universitetet i Sørøst-Norge.

Sensocure har etablert et eget renrom for produksjon av medisinske sensorer.

Når ny produksjonsteknologi er implementert, og når sensoren etter hvert også blir klar for kommersialisering, vil det hvite og sterkt belyste rommet på Skoppum raskt fylles opp av operatører som vil være i stand til å produsere et titalls tusen sensorer årlig.

Håper på start til høsten

Problemet er bare at Sensocure-staben ikke får testet den millimetertykke nålen klinisk, det vil si i pasienter. Årsak: Coronapandemien.

– Vi skulle egentlig vært i gang nå, men på grunn av Covid-19 lar det seg ikke gjøre å gjennomføre kliniske tester i pasienter nå. Dels er helsevesenets kapasitet til å kjøre studier under pandemien begrenset, og dels er det viktig at færrest mulig kommer i kontakt med pasientene for å hindre ytterligere smitte, sier Tønnessen.

TYNN SENSOR: Sensocure utvikler en ny metode for å måle karbondioksid i organer. Det skjer ved hjelp av en sensor som er 0,8 millimeter tykk. Foto: Anders Horntvedt

– Når kan dere komme i gang?

– Det er ikke avgjort. Vi håper at det blir til høsten, men det kan også drøye til ut i 2021, svarer han.

– Det som er viktig for oss, er å komme oss videre og over i kliniske studier.

– Hvor stort er markedspotensialet?

– Markedet for sensorene er svært stort, men jeg ønsker ikke å si noe om tall, svarer han.

Mens Sensocure-staben venter på tilgang til pasientene, fortsetter utviklingen av andre, beslektede produkter.

Bedriften jobber med et støtteverktøy for bruk ved tarmkirurgi og et produkt for trådløs pasient-monitorering.

Vil bli viktig utstyrsprodusent

Sensocure-sjef Trond Herje (55) og styreleder Stein Ivar Hansen (57) har begge vært med i selskapet siden etableringen i 2011. 

Tønnesen kom i kontakt med dem på en konferanse de arrangerte i 2011, og siden da er selskapet blitt finansiert av investorkapital, forskningsmidler og lisensinntekter.

De seneste årene har omsetningen vist en pen økning. Det skyldes en økning i lisensinntektene fra det amerikanske medtech-selskapet Exostat som bruker Sensocures patent til å utvikle et produkt som ikke konkurrerer med det Sensocure jobber med.

– Hvordan ser dere ut om fem år?

– Da er vi ute i det europeiske markedet i Europa med vårt første produkt, og godt i gang med utvikling av produkt nummer to og tre. Ambisjonen vår er at vi skal være en viktig medisinsk utstyrsprodusent, sier Herje.

14 ANSATTE: Selskapet holder til på Skoppum utenfor Horten. Foto: Anders Horntvedt

– Hvor mye kapital trenger dere da?

– Så langt har vi håndtert kapitalbehovet med interne emisjoner og inntekter fra patentene. Kapitalbehovet videre fremover vil være knyttet til hvilken strategi vi velger for utvikling av selskapet.

Tor Inge Tønnessen
Sensocure
Svein Inge Forland
cct holding
microtech innovation
ascent invest
jarlsberg partners
Nyheter
Helse