SoftOx Solutions børsmelder at deres årsrapport blir forsinket grunnet sykemeldinger i økonomiavdelingen. Ny dato for årsraporten er 18. juni.