Pengene renner fortsatt ut

Bioteknologiselskapet fortsetter å blø penger og har ingen inntekter. 

BLØR: Nordic Nanovector fortsetter å tape penger. Foto: Audun Braastad
Helse

Nordic Nanovector tapte 433 millioner kroner i 2019 og tapene fortsetter i 1. kvartal 2020. Selskapet har null inntekter og resultatet etter skatt forverret seg sammenlignet med første kvartal i fjor og falt til minus 93,7 millioner kroner, melder selskapet i kvartalsrapporten tirsdag.

Samtidig falt driftsresultatet til minus 125,9 millioner kroner mot 89,9 mill. kroner i samme periode i fjor. 

– Til tross for flere utfordringer har den nye ledelsen sammen med styret og alle våre ansatte gjennomført en fullstendig strategisk vurdering og implementert en handlingsplan basert på konklusjonene. Med en tydelig prioritering av PARADIGME og en kontantbeholdning som skal holde inn i 2021, mener jeg vi er godt posisjonert for å demonstrere og levere verdien av Betalutin til pasienter og våre aksjonærer, sier Lars Nieba, konstituert adm. direktør i Nordic Nanovector.

Selskapet har gjennomført en planlagt restrukturering som blant annet innebar en 20 prosent reduksjon av antall ansatte og ca. 35 millioner kroner i kostnadsbesparelser årlig. 

Nordic Nanovector opplyser at kontantbeholdningen rekker inn i 2021 og at effekten av de kostnadsbesparende tiltakene vil øke utover året. 

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen

Nordic Nanovector

(Mill. kr)1. kv./201. kv./19
Driftsinntekter00
Driftsresultat-125,9-89,9
Resultat før skatt-93,4-91,3
Resultat etter skatt-93,7-91,5

Nordic Nanovector

  • Bioteknologiselskap med hovedkontor på Kjelsås i Oslo. 
  • Selskapets hovedprodukt er Betalutin, som utvikles for å kunne behandle kreftformen Non-Hodgkins lymfom. 
  • Adm. dir. er Eduardo Bravo. 
  • Største aksjonær er venturekapitalselskapet HealthCap, Folketrygdefondet og øyelege Ole Morten Halvorsen.
nordic nanovector
Nyheter
Helse
Børs