Tester lakseolje på Covid-19-pasienter

Oslo Axess-noterte Hofseth Biocare planlegger fast track-studie i håp om at fiskeolje kan bidra til å redde covid-19-pasienter med akutt lungesykdom.

DRØMMER OM COVID-19-MARKEDET: Roger Hofseth, adm. direktør i Hofseth Biocare, håper lakseolje skal ha effekt på Covid-19-pasienter med pustebesvær. Foto: Elisabeth Sperre Alnes
Helse

– Studier viser at proteiner i lakseolje fra Hofseth Biocare virker positivt på astma-pasienter. Det er grunn til å tro at fiskeoljen kan bidra til å redde liv blant Covid-19-pasienter på respirator, sier Jon Olav Ødegård, finansdirektør i Hofseth Biocare.

HAR TATT PATENT: Jon Olav Ødegård, finansdirektør i Hofseth Biocare. Foto: Hofseth Biocare

Selskapet slapp nyheten i en børsmelding tirsdag morgen og aksjen hoppet raskt over 13 prosent til 10,85 kroner på Oslo Axess, og beholdt en oppgang rundt 11 prosent utover børsdagen. 

Hofseth Biocare-aksjen gikk i 2019 som en rakett etter utsikter til en notering på amerikanske børser, og er opp over 280 prosent på ett år.

Det er grunn til å tro at fiskeoljen kan bidra til å redde liv blant Covid-19-pasienter på respirator
Jon Olav Ødegård, Hofseth Biocare

Studiestart i sommeren

Selskapet går nå i gang med en fast track-studie i samarbeid med den kanadiske forskningsinstitusjonen KGK Science og et amerikansk sykehus i håp om å dokumentere effekt fra fiskeoljen på lungesyke Covid-19-pasienter. Studien blir i utgangspunktet finansiert av Hofseth Biocares eget FoU-budsjett for 2020.

– Vi har mål om å starte behandlingen av 100 akutt lungesyke covid-19-pasienter ved et amerikansk sykehus før sommeren, sier Ødegård.

Deler av pasientgruppen vil motta standard behandling, mens de øvrige deltagerne i forsøket vil få Hofseth Biocares OmeGo Cardio softgel-kapsler som inneholder ren, naturlig lakseolje produsert på avskjær fra laks ved selskapets høyteknologiske fabrikk nord for Ålesund.

– Det er godt kjent fra USA, Italia og Kina at mange Covid-19-pasienter får akutt lungebesvær og dør av underliggende sykdommer som kronisk astma, som vårt produkt indikerer god effekt på.

– Det haster med å få frem behandlingsmetoder og derfor benytter vi oss av muligheten til å kjøre en fast track-prosess, sier Ødegård.

Astmatikere og røykere

I første omgang planlegger Hofseth Biocare å behandle Covid-19-pasienter på respirator med lungesykdom fra astma og sigarettrøyking, som er en utbredt underliggende sykdom som tar menneskeliv i pasientgruppen.

– Vi ser at tidligere røykere med kronisk astma kan ha spesielt god hjelp av lakseoljen vår, sier Ødegård, som ser et stort marked.

Blant 328 millioner mennesker i USA lider 7–8 prosent av den amerikanske befolkningen av astma. 55 millioner amerikanere er tidligere røykere, mot rundt 34 millioner nåværende røykere.

– Det er enormt store tall. Det er også grunn til å tro at lakseoljen vil virke på alle med lungeutfordringer fra Covid-19-sykdom.

Drømmer om nyttår

Dersom de første dataene fra fase 2-studiet er lovende, vil forsøket kunne eskaleres til fase 3-studie med 600 pasienter etter sommeren.

– Det vil være et lenger studie på 3–4 måneder og vil sannsynligvis gjennomføres ved et multisenter med flere sykehus parallelt, ved både amerikanske og britiske sykehus.

Lykkes selskapet med fase 3-studier, gjenstår godkjennelse av medikamentet fra internasjonale helsemyndigheter.

– Medikamentet vårt kan være klar for godkjenning rundt nyttår og være i markedet fra tidlig neste år, hvis forsøkene går som planlagt, sier Ødegård.

Covid-19-forsøkene kommer i tillegg til Hofseth Biocares eksisterende portefølje av vitenskapelige forsøk for å dokumentere helseeffekter fra lakseolje.

– Astmastudiene vil fortsette med full kraft. Målet er å komme i gang med kliniske studier i fase 1 i 2021.

Hofseth BioCare

  • Norsk bioteknologiselskap som utvikler høyverdige ingredienser og ferdigprodukter av avskjær fra norsk laks. 
  • Ingredienser videreutvikles ved forskningslaboratorier til medisinsk mat.
  • Planlegger studier for medikament for Covid-19-pasienter med akutt lungesvikt.
  • Har hovedkontor i Ålesund og avdelinger i Oslo, Chicago, Mumbai, Menlo Park og Tokyo.
  • Aksjen er notert på Oslo Axcess.
  • Eier og adm. direktør er Roger Hofseth. 
  • Etablert etter at Hofseth kjøpte resten av aksjene i 2009. 
  • Største aksjonærer er Roger Hofseth og SIX SIS AG.