Nordic Nanovector har fått fast-track

Har fått fast-track-betegnelse for å undersøke Betalutin-behandling.

FAST-TRACK: Nordic Nanovector har fått tildelt fast-track betegnelse.  Foto: Audun Braastad
Helse

Food and Drug Administration har gitt fast-track-betegnelse for å undersøke Betalutin-behandling av voksne pasienter med tilbakefall eller refraktær marginalsonelymfom (MZL), og som har mottatt minst to tidligere systemiske terapier, melder selskapet i en børsmelding mandag. 

Selskapet evaluerer muligheten til å utvikle Betalutin som en enkelt middel behandling for MZL, en sjelden variant av ikke-Hodgkins lymfom (NHL). Betalutin har vist en veldig lovende klinisk effekt hos ni MZL-pasienter i en fase 1/ 2a-studie. 

– Vi er veldig glade for å få Fast-track betegnelse for Betalutin i MZL, som anerkjenner det klare behovet for nye terapeutiske alternativer for pasienter med avanserte MZL-pasienter som ikke lenger svarer på terapiene de har fått, sier Lars Nieba, midlertidig adm. direktør i Nordic Nanovector. 

FDA Fast Track-betegnelsen er en av flere tilnærminger som brukes av FDA for å fremskynde utvikling og gjennomgangen av potensielle medisiner for alvorlige forhold, og som oppfyller uoppfylte medisinske behov.

Programmer som mottar Fast Track-betegnelse har rett til hyppigere interaksjoner med FDA-evalueringsteamet gjennom hele utviklingsprogrammet.

nordic nanovector
Nyheter
Helse
Børs