Lytix Biopharma inngår en milliardavtale med den amerikanske bioteknologigiganten Verrica Pharmaceuticals

Lytix Biopharma har inngått en lisensavtale med Verrica Pharmaceuticals på over én milliard kroner. Nå hinter selskapet om notering på Merkur Market eller Oslo Børs.

SUKSESS: Styreleder Gert Munthe og adm. direktør Øystein Rekdal i Lytix Biopharma har landet en milliardavtale i USA. Foto: Håvar Haugvar
Helse

Det norske bioteknologiselskapet Lytix Biopharma har inngått en lisensavtale med Nasdaq-noterte Verrica Pharmaceuticals knyttet til selskapets legemiddelkandidat LTX-315, for behandling av hudkreft.

Avtalen innebærer at Lytix Pharma vil ha rett til å motta en forhåndsbetaling og betingede milepælsutbetalinger basert på oppnåelse av spesifikke utviklingsmål og salgstall – til en samlet verdi på 113,5 millioner dollar. Det tilsvarer i overkant av én milliard kroner.

Den første betalingen utgjør 2,5 millioner dollar. I tillegg kommer lagdelte royalties basert på årlig salg, som ligger på mellom 10 og 15 prosent av oppnådd nettoomsetning.

– Dette er et stort gjennombrudd for Lytix å inngå et samarbeid med Verrica Pharmaceuticals, som har en høy kompetanse innen hudkreft og hudsykdommer. Hudkreft er blant de hyppigste kreftformene så det er et stort markedspotensiale, og det er med på å utvikle anvendelseområdet til LTX-315, sier adm. direktør Øystein Rekdal i Lytix Biopharma.

– Unik virkningsmekanisme

Nå er legemiddelkandidaten LTX-315 i fase I/II-studier, og de foreløpige studiene har vist lovende effekt på pasientene.

– Lokal administrasjon av LTX-315 i prekliniske kreftmodeller og hos kreftpasienter med intradermalt tilgjengelige lesjoner har vist seg å være lovende for induksjon av anti-tumor immunrespons. Jeg tror at LTX-315 med sin unike virkningsmekanisme kan bli en førsteklasses behandling av hudkreft, dersom den blir godkjent, sier Sandra Demaria i Lytix Biopharmas rådgiverpanel.

Ifølge en pressemelding vil Verrica Pharmaceuticals er alene ansvarlig for utvikling og kommersialisering av LTX-315 innen dermatologi, mens Lytix er ansvarlig for produksjonen av virkestoffet. 

Lytix Biopharma

  • Opprinnelig forskningsprosjekt utviklet ved Universitetet i Tromsø siden 1994.
  • Utnytter egenskaper ved proteinet Lactoferrin som finnes i melk og råmelk. Proteinet sprenger kreftceller ved å aktivere kroppens immunsystem.
  • Selskapets strategi er å utvikle legemiddelet til «Proof of Concept» og deretter knytte seg til partnere som kan ta seg av produktutvikling og kommersialisering. Selskapets største aksjonærer er Terje Arnulf Johansen, Gert W. Munthe, 3T Produkter, Bernt Endrerud og Knut Eidissen.

Hentet penger før corona

I 2017 ønsket Lytix Biopharma å gå på børs i Sverige til en prising på 333 millioner kroner. På grunn av svak investorinteresse ble børsplanene lagt på is og en aksjonærgruppering reddet selskapet gjennom en kriseemisjon på 88 millioner kroner.

Prisingen var da skrudd ned med cirka 30 prosent til 228 millioner kroner. Like før coronakrisen hentet selskapet 40 millioner kroner i en rettet emisjon mot eksisterende aksjonærer.

– På det tidspunktet var vi rimelig sikre på at avtalen med Verrica Pharmaceuticals ville gå gjennom, og da måtte vi ha litt ytterligere finansiering. Vi ville ikke gå ut for bredt, sier styreleder Gert Munthe i Lytix Biopharma.

Ønsker bedre likviditet

– Blir det aktuelt med en børsnotering nå?

– Øystein Rekdal grunnla selskapet i 2003 sammen med en professorkollega og i mange år var det finansiert av venner og familier. Det betyr at aksjonærbasen er bred. Mange av disse har vært med i lang tid og det har vært et ønske om å få likviditet i aksjen. Da er en notering på Oslo Børs eller Merkur Market sannsynligvis den beste måten å gjøre det på, sier Munthe.

Ifølge styrelederen har Lytix Biopharma nå tilstrekkelig med kapital etter avtalen med Verrica Pharmaceuticals for å komme i mål med hudkreft.

– Vi ser imidlertid et stort potensial i å utvide bruksområdet til LTX-315, men vi har foreløpig ikke konkludert hvordan løpet skal legges. Derfor haster det ikke med en børsnotering, og det finnes også andre alternativer, sier han.

– Har du noen tanker om prisingen i dag?

– Jeg har noen tanker om det, men som styreleder er det ikke noe jeg ønsker å kommunisere. Min jobb er å informere om selskapet på en god måte, så får markedet selv sette verdien på det, sier Munthe.

bioteknologi
Nyheter
Helse
Børs