Gjelsten-selskap lite berørt av coronaviruset

INVESTOR: Bjørn Rune Gjelsten dominerer i Ultimovacs. Foto: NTB Scanpix
Helse

Bjørn Rune Gjelsten-dominerte Ultimovacs hadde et driftsresultatet som var negativt med 36,2 millioner kroner, en forverring av minus 4,1 millioner samme periode i fjor. 

Selskapet driver med utvikling av kreftvaksine. Den siste tiden har det vært økt aktivitet som gir økte kostnader, går det frem av kvartalsrapporten. Ultimovacs er i gang med flere studier.

Resultat etter skatt kom inn på 35,9 millioner kroner i minus, mot et underskudd på 4,5 millioner kroner i fjor. Resultat pr. aksje ble minus 1,2 kroner, mot minus 0,2 kroner samme periode i fjor.

Ved utgangen av andre kvartal hadde Ultimovacs en kontantbeholdning på 483 millioner kroner.

Selskapet skriver at coronaviruset foreløpig har hatt liten påvirkning. Aksjen stiger 0,8 prosent til 53 kroner kort tid etter børsåpning fredag.

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen

Ultimovacs

(Mill. kr)2. kv./202. kv./19
Driftsinntekter00
Driftsresultat-36,2-4,1
Resultat før skatt-34,9-38
Resultat etter skatt-35,9-4,5

Ultimovacs 

  • Kreftvaksineselskap med hovedkontor i Oslo. 
  • Adm. dir. er Carlos de Sousa.
  • Største aksjonær er Bjørn Rune Gjelsten gjennom Gjelsten Holding.
ultimovacs
ULTIMO
Nyheter
Helse
Børs