Observe Medical øker aksjekapitalen etter opsjonsrush

Styret i Observe Medical vil øke aksjekapitalen i selskapet etter en utøvelsesperiode for opptjente aksjeopsjoner.

Børsnotering av Observe Medical, Påtroppende adm. dir Björn Larsson Foto: Iván Kverme
Helse

Totalt 171.875 ansatteopsjoner ble utøvd, noe som ga innehaverne rett til å tegne i alt 171.875 nye aksjer til en verdi på 0,26 kroner pr. aksje. Innehaverne fikk opsjonene i forbindelse med en fisjon og overføring av Navamedics Medtech-divisjon til Observe Medical i fjor høst. Prisen var 3,12 kroner for 125 000 av aksjeopsjonene og 2.444 kroner for de resterende 46.875 aksjeopsjonene. Det opplyser selskapet i en børsmelding. 

I forbindelse med utøvelsen av de ansattes aksjeopsjoner, bestemte styret seg for å øke selskapets aksjekapital med 44.687,50 kroner ved utstedelse av 171.875 nye aksjer, hver med verdi på 0,26 kroner. Etter økningen vil selskapets aksjekapital være 5.097.418,82 kroner fordelt på 19.605.457 aksjer, hver med en pålydende verdi på 0,26 kroner.

INNSIDER: Navamedic-sjef Kathrine Gamborg Andreassen. Foto: Eivind Yggeseth

Innsidekjøp for 400.000

En annen som har benyttet seg av opsjoner i selskapet er styremedlem og primærinnsider Kathrine Gamborg Andreassen. Hun utøvde 125.000 opsjoner i selskapet 20. juli, noe som gir henne rett til å abonnere på like samme antall aksjer i selskapet til en kurs på 3,12 pr. aksje. Aksjene som er utstedt til Kathrine Gamborg Andreassen er gjenstand for en låseperiode på 24 måneder etter gjennomføringen. 

Etter transaksjonen sitter Andreassen og hennes nærstående selskaper på 586.668 aksjer i selskapet. 

Observe Medical
innside
Nyheter
Helse
Børs