Børstaperen Nordic Nanovector skal gjøre en rettet emisjon

På ett år har Nordic Nanovector falt 37 prosent på Oslo Børs. Nå jakter bioteknologiselskapet penger for drift frem til tredje kvartal 2021.

PÅFYLL: Konstituert konsernsjef Lars Nieba i Nordic Nanovector trenger penger for å kunne fortsette Paradigme-studien Foto: Nordic Nanovector
Helse

Onsdag etter børsens stengetid sendte Nordic Nanovector  en børsmelding hvor det fremkommer at bioteknologiselskapet har planer om å gjøre en rettet emisjon tilsvarende 20 prosent av utestående aksjer.

Det betyr at Nordic Nanovector sikter seg inn mot å trykke i overkant av 13 millioner nye aksjer, med ABG Sundal Collier, Carnegie og DNB Markets som våpendragere.

I børsmeldingen fremkommer det ikke til hvilken kurs emisjonen vil bli gjennomført til, men det er nærliggende å anta at investorene vil bli tilbudt en relativt dyp rabatt.

Onsdag stengte aksjen i 21,10 kroner. For å skissere størrelsen på emisjonen vil provenyet være på 279 millioner kroner uten rabatt – noe som dog er utenkelig.

Kraftig fall

Det seneste året har Nordic Nanovector falt 37 prosent på Oslo Børs og på tre års sikt er kursnedgangen på 74 prosent.

Provenyet fra kapitalinnhentingen vil gå med til fortsettelsen av paradigme-studien i fase 2b med Betalutin®. I tillegg til farmakokinetikkstudier og CMC-aktiviteter som kreves for å oppnå BLA.

Det er ventet at pengene vil bidra til driften frem til tredje kvartal 2021. Etter den tid er det ventet at selskapet vil ha en «cashburn» på mellom 30 og 40 millioner kroner pr. måned

Det vil være behov for ytterligere finansiering senest innen første halvår 2021 for å komme i mål med dataleveransen fra Paradigme-studien.

nordic nanovector
NANO
Nyheter
Helse
Børs